Foto: Brakar

Nye priser fra 1. februar – men bybilletten koster fortsatt 25 kr

1. februar foretar Brakar den årlige prisjusteringen på bussbillettene. Prisen på bybillett i Buskerudbyen forblir den samme også i år.

 

– Vi er fornøyd med at vi greier å beholde den lave prisen på bybilletten også i år, sier adm. direktør Terje Sundfjord i Brakar (bildet).

Prisen på bybilletten vil fortsatt ligge på 25 kroner for voksen og 13 for barn/honnør. Denne billetten gjelder for én sone i Drammen, Lier, Øvre Eiker og Kongsberg.

Bybilletten er finansiert gjennom ekstraordinær bevilgning på 20 millioner kroner fra bompengeoppgjøret høsten 2019. Dette beløpet blir justert i tråd med beregnet pris- og lønnsvekst i kommunesektoren hvert år (kommunal deflator).

I dag selges 70 prosent av alle enkeltbillettene hos Brakar innenfor én sone i Buskerudbyen. Det betyr at svært mange får glede av prisreduksjonen på sine reiser.

Som konsekvens av færre reiser under pandemien, og dermed færre solgte enkeltbilletter, har Brakars kompensasjonsbehov for salg av disse billettene vært lavere enn forventet i 2021 og deler av 2022.  Dette gjør at Brakar kan beholde dagens pris på bybilletten.

Prisøkningen for øvrige billetter skjer i tråd med Brakars leveranseavtale med Viken fylkeskommune, der økningen også er basert på kommunal deflator. For 2024 er den satt til 4,3 prosent. Det betyr en økning på 2 kroner på voksen enkeltbillett i én sone.

Les mer om prisjusteringene her: Nye priser fra 1. februar – Brakar

Del denne artikkelen: