Penger i statsbudsjettet til Buskerudbyen

I tråd med regjeringens bompengeavtale er det satt av belønningsmidler til Buskerudbyen i forslaget til statsbudsjett. Buskerudbyen får også  20 millioner kroner til å redusere billettprisene på kollektivtrafikk.

I forslaget til statsbudsjettet for 2020 som ble lagt frem mandag, er det satt av 350 millioner kroner i belønningsmidler til Buskerudbyen, Kristiansand, Nedre Glomma, Grenland og Tromsø. Belønningsmidlene er øremerket tiltak som styrker kollektivtransport, sykling og gange.

I statsbudsjettet er det også satt av 100 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk til disse fem byområdene. Av disse skal 20 millioner kroner gå til Buskerudbyen.

I Statsministerens forslag til enighet mellom de fire regjeringspartiene, 23. august 2019, står det følgende om belønningsmidler for Buskerudbyen:

«I byområdene Tromsø, Buskerudbyen, Nedre Glomma, Grenland og Kristiansand videreføres belønningsmidlene på 2019-nivå frem til videreutviklet mål for nullvekst er fastsatt. (Senest 2021)». Dette blir bekreftet i forslag til statsbudsjett.

Buskerudbyen har fått 80 millioner kroner gjennom belønningsmidlene for 2019. Samlet ligger Buskerudbyen an til å få nærmere 1 milliard kroner i belønningsmidler for perioden 2010-2021 til utvikling av areal- og transportsystemet lokalt.

Ny søknad om belønningsmidler ble sendt inn i juni. Formelt svar kan komme innen utgangen av året.

Les også: Innretter seg etter regjeringens løfte

Del denne artikkelen: