Innretter seg etter regjeringens løfte

Formelt svar på søknaden om belønningsmidler er ennå ikke kommet, men i Buskerudbysamarbeidet innretter man seg nå etter regjeringens lovnader om videreføring av belønningsmidler på 2019-nivå.

Etter felles innsats er Buskerudbyen prioritert nasjonalt (Nasjonal transportplan 2019-2029) blant ni større byområder som kan forhandle med staten om belønningsmidler og byvekstavtale. Denne posisjonen har gjort det mulig for Buskerudbysamarbeidet å motta følgende statlige belønningsmidler:

  • 2010-2013: 280 millioner kroner
  • 2014-2017: 358,3 millioner kroner
  • 2018-2019: 166 millioner kroner
    Til sammen: 804,3 millioner kroner

Det er sendt ny søknad om belønningsmidler for perioden 2020-2021 på ytterligere 230 millioner.

I Statsministerens forslag til enighet mellom de fire regjeringspartiene, 23. august 2019, står det følgende om belønningsmidler for Buskerudbyen:

«I byområdene Tromsø, Buskerudbyen, Nedre Glomma, Grenland og Kristiansand videreføres belønningsmidlene på 2019-nivå frem til videreutviklet mål for nullvekst er fastsatt. (Senest 2021)».

Les også: Busstilbudet sikret til neste sommer

Buskerudbyen har fått 80 millioner kroner gjennom belønningsmidlene for 2019. Samlet ligger Buskerudbyen an til å få nærmere 1 milliard kroner i belønningsmidler for perioden 2010-2021 til utvikling av areal- og transportsystemet lokalt.

Buskerudbyen har i tillegg blitt tildelt 1,7 millioner i 2018 og 1,8 millioner i 2019 av Kommunal og moderniseringsdepartementet til arbeid med arealtiltak i Buskerudbyen.

Den politiske styringsgruppen i Buskerudbysamarbeidet ga på møtet i juni administrasjonen fullmakt til å omdisponere belønningsmidler for å sikre busstilbudet i 1. halvår 2020 i påvente av svar på belønningssøknaden. I august vedtok fylkesutvalget i et ekstraordinært møte å bevilge 8,4 millioner kroner. Vedtaket la også til rette for at Brakar kan fortsette arbeidet med å elektrifisere bussdriften i Drammen.

I tiltaksplanen, som skal utarbeides og vedtas av kommunestyrene i  Lier, Nye Drammen, Øvre Eiker,  Kongsberg og fylkestinget våren 2020, vil det besluttes hvilke øvrige tiltak som skal prioriteres gjennomført med belønningsmidler.

Del denne artikkelen: