Sted

Drammen

Status

Ferdig

Oppgradering av bussholdeplass på Konnerud