Sted

Drammen

Status

Ferdig

Oppgradering av bussholdeplasser langs Rosenkrantzgata