Resultater i Buskerudbyen

Målrettet satsing har gitt resultater. Reisevanene har endret seg i Buskerudbyen.

Jernbanen og knutepunkt har høy prioritet

 • Billigere bussbilletter

  Bybilletten til 25 kr (13 kr for barn/honnør) er blant landets billigste.

 • Oppdatert kunnskapsgrunnlag, reisevaneundersøkelser og tellepunkt for trafikk
 • Grønne reiser til det nye sykehuset på Brakerøya

  Busslinjen mellom Mjøndalen/Krokstadelva og det nye sykehuset blir en av de største og viktigste i Drammen. Linje 1 starter opp allerede sommeren 2024 med nye, store leddbusser. De neste årene vil belønningsmidler bli brukt både på fremkommelighetstiltak og oppgradering av holdeplasser langs traséen.

Andre tiltak på gang i Drammen

 • Billigere bussbilletter

  Bybilletten til 25 kr (13 kr for barn/honnør) er blant landets billigste.

 • Oppdatert kunnskapsgrunnlag, reisevaneundersøkelser og tellepunkt for trafikk
 • Grønne reiser til det nye sykehuset på Brakerøya

  Busslinjen mellom Mjøndalen/Krokstadelva og det nye sykehuset blir en av de største og viktigste i Drammen. Linje 1 starter opp allerede sommeren 2024 med nye, store leddbusser. De neste årene vil belønningsmidler bli brukt både på fremkommelighetstiltak og oppgradering av holdeplasser langs traséen.

 • Grønne reiser til det nye sykehuset 2på Brakerøya

  Busslinjen mellom Mjøndalen/Krokstadelva og det nye sykehuset blir en av de største og viktigste i Drammen. Linje 1 starter opp allerede sommeren 2024 med nye, store leddbusser. De neste årene vil belønningsmidler bli brukt både på fremkommelighetstiltak og oppgradering av holdeplasser langs traséen.

Tidligere gjennomførte tiltak


2023

 • Billigere bussbilletter

  Bybilletten til 25 kr (13 kr for barn/honnør) er blant landets billigste.

 • Oppdatert kunnskapsgrunnlag, reisevaneundersøkelser og tellepunkt for trafikk
 • Grønne reiser til det nye sykehuset på Brakerøya

  Busslinjen mellom Mjøndalen/Krokstadelva og det nye sykehuset blir en av de største og viktigste i Drammen. Linje 1 starter opp allerede sommeren 2024 med nye, store leddbusser. De neste årene vil belønningsmidler bli brukt både på fremkommelighetstiltak og oppgradering av holdeplasser langs traséen.

 • Grønne reiser til det nye sykehuset 2på Brakerøya

  Busslinjen mellom Mjøndalen/Krokstadelva og det nye sykehuset blir en av de største og viktigste i Drammen. Linje 1 starter opp allerede sommeren 2024 med nye, store leddbusser. De neste årene vil belønningsmidler bli brukt både på fremkommelighetstiltak og oppgradering av holdeplasser langs traséen.