Ruller ut rød løper for syklistene

I disse dager får flere av sykkelfeltene i Drammen rød farge. Hensiktene er å gjøre sykkelfeltene langs fylkesveinettet mer attraktive og gi syklistene en tydelig plass i trafikksystemet.

– Vi ønsker at det skal legges mye bedre til rette for å bruke sykkel som transportmiddel i byene sier Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune.

Røde sykkelfelt løser ikke alle utfordringer for syklende, men det er et av flere bidrag i riktig retning. Erfaringer fra Oslo og andre steder tilsier nemlig at røde sykkelfelt foretrekkes av både de som sykler og de som kjører bil. Syklistene opplever røde sykkelfelt som tryggere og generelt mer attraktive.

Antall syklister har vist seg å øke på strekninger hvor tiltaket gjennomføres, og den røde fargen gjør at flere syklister tar sykkelfeltet i bruk, i stedet for å for eksempel sykle på fortauet. I tillegg bedres fremkommeligheten for syklistene ved at færre bilførere som kjører eller stanser ulovlig i sykkelfeltet.

Viken fylkeskommune samarbeider med andre veieiere om helhetlige løsninger i byområdene. Flere sykkelfelt i Viken får nå rød farge, og i Drammen gjelder det i første omgang sykkelfeltene i Konnerudgata, Austadveien, Nedre Eikervei og ved Landfalløya.

Tiltaket er delvis finansiert gjennom midler fra Buskerudbysamarbeidet.

– Det finnes flere måter å etablere røde sykkelfelt, og metodene utvikles stadig. Mens Drammen kommune har lagt rød asfalt i mange sykkelfelt, har fylkeskommunen valgt å legge en type rød veimerking for å oppnå den samme effekten. Over tid vil vi høste erfaringer og vurdere hva som totalt sett er beste løsning i ulike sitasjoner sier Bjørn Nyhus, leder for drift og vedlikehold i Viken vest.

Les mer: Slik skal belønningsmidlene brukes

– Det å legge til rette for at flere kan og vil sykle dit til skal er en viktig del av omleggingen mot en fremtidsrettet og bærekraftig mobilitet i byområdene. Det er både kostbart og tidkrevende å utvikle infrastrukturen, men vi kan jobbe med å heve kvaliteten på det vi har, samtidig som vi arbeider med å få på plass nye anlegg der det mangler, sier fylkesråden.

Del denne artikkelen: