Slik sykler vi i Buskerudbyen

For aller første gang er det laget et sykkelregnskap for Buskerudbyen. Hensikten er å finne ut om de riktige tiltakene blir gjort for å få flere til å sykle.

– Alle partnerne har jobbet intenst med å få inn tall og hjelpe til med det første sykkelregnskapet noensinne i området vårt. Resultatet ser flott ut, og innholdet er godt kvalitetssikret, sier Trond Solem, prosjektleder for sykkel i Buskerudby-samarbeidet.

Sykkelregnskap for Buskerudbyen 2016

Sykkelregnskapet skal gi informasjon om hvordan sykkelbruken utvikler seg i Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg, og om målene som er satt blir nådd. Det er viktig for å finne ut om tiltakene som blir gjennomført virker.

Samtidig skal det bli tryggere og mer attraktivt å bruke sykkel på korte og lengre reiser.

Stor læringseffekt

Sykkelregnskapet gir også et grunnlag for vurdering av handlingsplaner og prioritering av ulike tiltak.

– Sykkelregnskapet gjør at vi også lettere kan sammenligne oss med andre byer for lære av gode tiltak der, sier Solem.

Buskerudby-samarbeidet skal lage et sykkelregnskap annethvert år fremover. Dette vil gi verdifull kunnskap i videre planlegging.

Vil lage sykkelveinett på 300 km

Som det kan leses av dette regnskapet, foregår det mye på sykkelfronten i vårt område. Mye er også på gang.

En felles sykkelplan for alle kommunene er vedtatt av by- og kommunestyrene og fylkestinget. Ambisjonen er et regionalt sykkelveinett på rundt 300 kilometer. I dag er det ikke et sammenhengende sykkelveinett, og standarden er varierende.

I løpet av høsten 2017 skal et handlingsprogram opp til politisk behandling.

Nye sykkeltiltak for 1,5 milliarder kroner

Del denne artikkelen: