Det søkes etter ny daglig leder til sekretariatet i Buskerudbyen etter Rolf David Ramslien, som har hatt jobben siden 2018.

Søker etter ny daglig leder

Rolf David Ramslien har valgt å gå tilbake til jobben i Statens vegvesen, og slutter som daglig leder i Buskerudbysekretariatet ved nyttår. Stillingen er utlyst internt blant partnere.

I første omgang dreier det seg om en konstituering fra 1. januar til 31. august 2021.

– I forbindelse med at Buskerudbyen skal søke etter ny leder, har vi behov for å konstituere en leder midlertidig i påvente av en reorganisering av samarbeidet i etterkant av kommunereformen og ny kommunelov. Deretter ser vi for oss ekstern rekruttering, sier Bente Gravdal, leder for administrativ styringsgruppe.

Gravdal vil samtidig takke Rolf David Ramslien for arbeidet han har lagt ned som daglig leder siden november 2018.

– Rolf David har bidratt med verdifull kompetanse og betydelig innsats inn i samarbeidet i en utfordrende fase. Det står det respekt av, sier Gravdal.

Ramslien har hatt permisjon fra Statens vegvesen, og vender nå tilbake dit.

Buskerudbysekretariatet ledes av daglig leder og består av fire fast ansatte, i tillegg til innleid rådgivning. Daglig leder rapporterer til administrativ styringsgruppe, som er partnernes øverste administrative ledere.

Buskerudbysamarbeidet består av åtte offentlige partnere som jobber sammen for å løse felles utfordringer innen transport, miljø og arealutvikling. Partnerne i samarbeidet består av kommunene Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg, samt Viken fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. I tillegg har Fylkesmannen en observatørrolle.

Buskerudbyen er et av ni nasjonalt prioriterte storbyområder, og har siden 2010 mottatt totalt én milliard kroner i statlige belønningsmidler. Belønningsmidlene går blant annet til forsterket busstilbud, satsing på gange og sykkel, videreutvikling av pendlerparkeringstilbudet og kampanjer for miljøvennlige reisemåter.

Det er inngått belønningsavtale med staten på 160 millioner kroner for perioden 2020-2021. Buskerudbysamarbeidet jobber aktivt for å få til en byvekstavtale med staten.

Del denne artikkelen: