Staten bekrefter belønningsmidler for 2021

Koronarestriksjonene har ført til en rekordstor nedgang i personbiltrafikken i Buskerudbyen. I dag kom bekreftelsen på at det er mer enn bra nok til å få utbetalt neste runde med statlige belønningsmidler.

– Buskerudbyen får nå utbetalt 85,11 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

I tråd med avtalen med Samferdselsdepartementet, rapporterte Buskerudbyen på starten av året om resultatene og bruken av belønningsmidlene i 2020. Kravet for å få belønningsmidler er at nullvekstmålet nås.

Byindeksen viser en nedgang i personbiltrafikken på 6,5 prosent hittil i avtaleperioden med departementet (2019-20). Antall passasjerer i kollektivtrafikken har gått ned med 30 prosent i samme periode.

Buskerudbyen har klart å nå nullvekstmålet de siste årene. Men den ekstraordinære nedgangen i 2020 må ses i sammenheng med effektene koronarestriksjonene har hatt på mobiliteten.

– 2020 var et annerledes år, og jeg er glad for at Buskerudbyen nå får utbetalt disse midlene. Arbeidet for et grønnere bymiljø er til beste for alle trafikantgrupper, sier samferdselsminister Hareide.

Det ble utbetalt 102,6 mill. kr i belønningsmidler i 2020, inkludert 20 mill. kr til reduserte priser for kollektivtransport. Totalt ble det gjennomført tiltak for ca 74 millioner kroner. De fleste av de resterende tiltakene er igangsatt og gjennomføres i løpet av 2021.

Den politiske styringsgruppen i Buskerudbyen, ATM-utvalget, vedtok i sitt møte i februar en oppdatert handlingsplan for bruken av belønningsmidler i 2021.

Les også: Slik skal belønningsmidlene brukes

Jobber for byvekstavtale

2020 har også vært et år med stor lokal oppslutning rundt Buskerudbyen. Det er enighet om å jobbe for en byvekstavtale med staten uten bompengepakke. En byvekstavtale vil sikre forutsigbarhet når det gjelder belønningsmidlene og økonomiske muskler til å utvikle byområdet videre.

Samferdselsministeren har i året som har gått bekreftet at det i prinsippet ikke er krav om bompenger i en byvekstavtale, og er åpen for å vurdere en slik avtale hvis nullvekstmålet nås.

Det jobbes nå i ulike faggrupper i Buskerudbyen med å konkretisere virkningsfulle tiltak som bygger opp under nullvekstmålet videre. Målet er å lage et godt forhandlingsgrunnlag overfor staten som viser at det er mulig å nå nullvekstmålet uten bruk av bompenger. Etter planen skal endelig forslag til forhandlingsgrunnlag legges frem for kommunestyrene og Viken til høsten.

Del denne artikkelen: