Tidligere fagdirektør i Vegdirektoratet til Buskerudbyen

Alberte Ruud har lang erfaring med følge opp byvekstavtaler og belønningsmidler for staten. Som ny daglig leder i Buskerudbyen blir jobben hennes å bidra til å sikre en ambisiøs satsing på bærekraftig mobilitet i Drammen, Lier, Øvre Eiker og Kongsberg.

– Vi er svært glade for å få Alberte med på laget i det viktige arbeidet i Buskerudbyen. Hun har det som trengs for å ta Buskerudbyens partnere inn i en grønnere framtid; kompetanse, erfaring og energi, sier Trude Andresen, kommunedirektør i Øvre Eiker og leder av administrativ styringsgruppe i Buskerudbysamarbeidet.

Alberte Ruud jobbet i sine år som fagdirektør i Vegdirektoratet blant annet med utvikling og oppfølging av belønningsavtaler og byvekstavtalene, og samarbeidet tett med vegdirektøren, og politisk og administrativ ledelse i Samferdselsdepartementet.

Hun har også hatt en sentral rolle i arbeidet med transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan og bystrategiarbeidet. Tidligere har Ruud vært forsker og partner i Urbanet Analyse, og forsker ved Transportøkonomisk institutt. Hun startet karrieren som samferdselsplanlegger i Buskerud fylkeskommune. Siden 2021 har Alberte Ruud jobbet som seniorrådgiver i Norconsult, med oppdrag innen mobilitet og samfunn.

Har stor tro på byvekstavtale

– Jeg har fulgt det gode samarbeidet i Buskerudbyen i en årrekke, og finner det svært interessant å skulle lede arbeidet med å forberede forhandlinger om byvekstavtale i en av landets mest utviklingsorienterte byregioner, sier Alberte Ruud.

– Forhandlingsgrunnlaget som nå er til behandling i kommunene og fylkestinget er et svært godt utgangspunkt, og i så måte kommer jeg til dekket bord. Jeg har stor tro på at vi vil lykkes å komme i mål med en byvekstavtale som gir rom for en ambisiøs satsing på bærekraftige mobilitetsløsninger i Buskerudbyen, legger hun til.

Alberte Ruud starter i jobben som daglig leder i Buskerudby-sekretariatet senest 1. juni.

Veien videre for Buskerudbyen

Buskerudbyen er et samarbeid om areal- og transportplanleggingen i Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg. Siden 2010 har Buskerudbyen fått én milliard kroner i statlige belønningsmidler. De er brukt til å styrke busstilbudet, billettene billigere, bygge sykkelveier og pendlerparkeringer, og gjøre det mer attraktivt å gå. Staten vil at belønningsmidlene skal fases inn i byvekstavtaler. Lokalpolitikerne har vedtatt at de ønsker en byvekstavtale uten bommer.

Les mer her: Oppskrift på byvekstavtale for Buskerudbyen

Det siste året er det jobbet frem et lokalt forhandlingsgrunnlag med satsing på mer sømløst kollektivtilbud, smart mobilitet, ny teknologi og å få mer ut av infrastrukturen som allerede er på plass.

Forhandlingsgrunnlaget er i disse dager til behandling i kommunene og Viken. Så snart det er vedtatt, er Buskerudbyen klare for forhandlinger med staten.

 

Del denne artikkelen: