Analysen baserer seg på trafikkregistreringer, og tar for seg andelen trafikanter som reiser i østgående retning på Fv283 Rosenkrantzgata mot sentrumsområdene i Drammen, samt andelen som reiser mot hovedvegsystemet (E18 og Rv23).

Registreringene viser at  hovedtyngden av trafikken som kjører i retning sentrum i Rosenkrantzgata sannsynligvis har et reisemål i sentrumsområdene i Drammen eller på Gulskogen, skriver Statens vegvesen.

  • Ca. 1 av 4 bilister kjører av i krysset Rosenkrantzgata –Olaf Bergers vei, i retning mot Gulskogen.
  • Ved Bragernestunnelen viser trafikkregistreringene at 2 av 3 bilister kjører mot sentrumsområdene i Drammen og Øvre Sund bru.

Les mer om:

Del denne artikkelen: