Slik blir bomsystemet

Her er et knippe fakta om det vedtatte bomsystemet i Buskerudbyen. Du finner også link til hovedrapporten og en detaljert oversikt over bompunktene.

Nederst i saken er et kart over det vedtatte bomsystemet. Det øverste kartet er utsnitt av de bynære bommene i Drammen. 

LES: Hovedrapport om vedtatt Buskerudbypakke 2

LES: Rapport om finansiering av Buskerudbypakke 2, med detaljert oversikt over bompunktene fra side 31 (i rapport nr 2 i vedlegget)

 • Når flere er med og betaler, kan bomtakstene være lavere. Noe mange mener er mer rettferdig. De som uansett ville passert en bom, får lavere månedlige utgifter.
 • Bynære bommer virker best der trafikkutfordringene er størst, det vil si i bydelene i Drammen. Det betyr bedre bomiljø, bedre luftkvalitet og bedre fremkommelighet for alle, inkludert næringstransporten.
 • Det blir bynære bomstasjoner i Drammen slik at alle bydelene må bidra. I tillegg kommer det bomstasjoner på kommunegrensene mellom Drammen og Nedre Eiker, Drammen og Lier, samt på grensen mellom Nedre Eiker og Øvre Eiker. Det kreves ikke inn bompenger for gjennomgående trafikk på E18, men på av- og påkjøringsrampene. De som kommer fra Svelvik må betale i retning Drammen og Oslo.
 • Bynære bommer gjør mest med de korte reisene. Tre av ti bilreiser i Buskerudbyen er under tre kilometer. ¾ av alle reiser skjer med bil. Det betyr at potensialet for å få flere til å kjøre kollektivt, sykle og gå er stort.
 • Med bynære bommer blir det enklere for bussen å komme frem i tide i hele byen.
 • Det blir timesregel, som innebærer at du betaler for én passering per time, uansett hvor mange bommer du kjører gjennom.
 • Det blir månedstak, det vil si at du betaler for 70 passeringer per måned. Resten er gratis.
 • Foreløpig foreslått takst er 16 kroner utenom rush, og 23 kroner i rush. Det kan bli mindre justeringer på takstene etter kvalitetssikringen hos Statens vegvesen og Vegdirektoratet.
 • Det vil ikke være bommer for gjennomgående trafikk på E18, men på av- og påkjøringsrampene.
 • Det er lagt opp til halv takst for elbiler sammenlignet med vanlige biler.
 • Forflytningshemmede med gyldig HC-bevis for fritak for bompenger etter søknad.
 • Bomsystemet er i seg selv det viktigste tiltaket for å redusere biltrafikk i Buskerudbyen. Veitrafikken forbi bommene går ned med rundt 20 prosent nærmest over natten, og det blir bedre flyt i trafikken og hyggeligere bomiljø.
 • Staten har gjennom byutredningen vist at Buskerudbypakke 2 ikke når målet uten bompenger, selv om busstilbudet økes og legger bedre til rette for gåing og sykling.
 • Bompenger er nødvendig for å finansiere helt nødvendige samferdselstiltak og for å nå det statlige kravet om nullvekst for personbiltrafikken.

Del denne artikkelen: