Ordfører i Fredrikstad, Siri Martinsen (midten), var med da drammensordfører Monica Myrvold Berg og resten av følget fra Buskerudbyen testet gratistilbudet med ferje. Foto: Buskerudbyen

Vil lære mer om byferjer

Politikere fra Buskerudbyen og lokalt næringsliv var fredag 25. august på studietur til Fredrikstad for å se nærmere på byferjene der. Et pilotprosjekt med ferje på drammenselva skal vurderes på nytt i høst.

– Fredrikstad og Drammen har mye til felles. Begge har elva som går som en gratis vei gjennom byområdet, og relativt mye bilbruk. Å utnytte elva til å frakte passasjerer er et grep vi ønsker å vurdere også i Drammen, sier Monica Myrvold Berg, drammensordfører og leder av den politiske styringsgruppen i Buskerudbysamarbeidet.

Politikerne har bedt om en ny vurdering av grunnlaget for å finansiere et mulig pilotprosjekt med belønningsmidler. Den skal være klar til rulleringen av handlingsprogrammet for Buskerudbyen i høst.

Konsekvenser og effekter av å bruke deler av belønningsmidlene til ferje skal sammenlignes med å bruke de til forsterket busstilbud, som i dag. I denne vurderingen vil det også være viktig å ta med seg at Drammen har høyere kollektivandel og lavere bilandel enn Fredrikstad.

Vært foreslått flere ganger

Det var ti eiendomsutviklere med utviklingsprosjekter i Drammen og Lier som for et par år tilbake tok initiativet til å utrede muligheten for å starte passasjertrafikk på fjorden og elva. Også tidligere har planene om en ferje vært luftet.

I det lokale forhandlingsgrunnlaget for en byvekstavtale med staten, ble det konkludert at markedsgrunnlaget for et ferjetilbud ennå ikke var stort nok, men at det kan være aktuelt på et senere tidspunkt.

I vår tok Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal og Monica Myrvold Berg initiativ til å få Buskerudbysamarbeidet til å se på saken igjen.

1,5 millioner passasjerer årlig

Byferjene i Fredrikstad har tre ulike ruter og en rekke stoppesteder. Ferjene er gratis å bruke, og finansieres med statlige belønningsmidler og inntekter fra parkering. I Fredrikstad har det vært bompengeinnkreving siden 2019. Nylig kom beskjeden om at staten ønsker å starte opp byvekstforhandlinger med byområdet.

Siri Martinsen, ordfører i Fredrikstad, er entusiastisk guide på rundturen. I tillegg til ordføreren i Drammen, er ordfører Knut Kvale fra Øvre Eiker med. Det er også representanter fra næringslivet i Drammen og administrasjonen i Buskerudbysamarbeidet.

Hvert år bruker 1,5 millioner passasjerer ferjene i Fredrikstad.

– Det handler først og fremst om grønn mobilitet, men også om mange andre ting. Om byutvikling, om folkehelse. En ferje gir mye til en by, sa Martinsen til NRK Oslo og Viken.

Del denne artikkelen: