Vil vurdere to tog i timen til Hokksund

Det kom ingen store overraskelser i favør Buskerudbyen da Nasjonal Transportplan ble endelig behandlet på Stortinget. Men to tog i timen fra Drammen til Hokksund skal vurderes.

Vil utrede to tog i timen: «Komiteen viser til at et forbedret togtilbud er et aktuelt tiltak i forhandlinger om en byvekstavtale for Buskerudbyen», heter det i innstillingen fra Transport- og kommunikasjonskomiteen til Nasjonal Transportplan 2018–2029. 

Etter lokalt påtrykk fra blant andre Buskerudby-samarbeidet, stadfester flertallspartiene Høyre, Frp, KrF og Venstre at det i kommende Nasjonal Transportplan (NTP) skal jobbes videre med å få to tog i timen til Hokksund:

«Komiteen viser til behovet for utredning av kapasitetsøkende tiltak i CityLink-området. En økning i frekvens mellom Hokksund og Drammen fra ett til to tog i timen vil være et viktig tiltak for å realisere potensialet i kollektivsatsingen for Buskerudbyen. Komiteen viser til at dette skal vurderes som en del av arbeidet med kommunedelplan for Gulskogen–Hokksund, herunder om en trinnvis utbygging er mulig. Komiteen viser til at et forbedret togtilbud er et aktuelt tiltak i forhandlinger om en byvekstavtale for Buskerudbyen.»

Her finner du: Innstillingen til NTP 2018-2029

Buskerudbypakke 2 behandles på nytt

Samtidig er det klart at regjeringens nei til å fullfinansiere fornyelse av Rv282 Holmenbrua og nytt løp i E134 Strømsåstunnelen ikke blir omgjort etter Stortingets NTP-behandling 19. juni.

I den lokalpolitiske behandlingen høsten 2016 ble dette, sammen med to tog i timen til Hokksund, satt som en forutsetning for gjennomføring av Buskerudbypakke2 i sin nåværende form. Derfor kommer Buskerudbypakke 2 tilbake for ny lokalpolitisk behandling. En tidsplan blir behandlet i fylkestinget og by-/kommunestyrene i disse dager. Planen er ventet endelig vedtatt i ATM-utvalget 23. juni.

I praksis betyr det at noe av innholdet i Buskerudbypakke 2 må justeres, i og med at både E134 Strømsåstunnelen og Rv282 Holmenbrua må finansieres delvis lokalt. Prioriteringen er betinget av at så skjer gjennom den planlagte bompengeordningen for Buskerudbyen, heter det i NTP.

Innbyggerne blir invitert med

Buskerudby-samarbeidet vil vurdere om det bør gjøres flere endringer i bypakken, og er allerede i gang med en systematisk gjennomgang. I denne prosessen vil også motstanden som deler av bypakken har utløst bli tatt med. Målet er en ny lokalpolitisk prosess som er godt forankret i befolkningen.

Buskerudbyen kommer tilbake med mer informasjon rundt medvirkningsprosessen i etterkant av møtet i ATM-utvalget.

Her finner du: Oversikt over prosjekter i Buskerud i NTP  og Nasjonal Transportplan 2018-2029

Del denne artikkelen: