130 ungdommer på folkemøte

Det ble stinn brakke på Union Scene da ungdommer ble invitert til å lære om og debattere transportløsningene i Buskerudbyen. Se bildegalleri nederst i saken.

– Jeg har lyst til å reise spørsmålet om hva ungdom skal gjøre for å komme seg trygt hjem om kvelden? Når bussen slutter å gå halv ti, så funker det ikke, sier Nora Kaalstad.

Hun bor i Drammen, går i andre klasse på idrett ved St. Hallvard skole i Lier og er aktiv i idretten på Konnerud. Som sine venner og klassekamerater tar hun sjelden sykkel. Bussen er det foretrukne transportmiddelet for ungdommer i Drammen-regionen. Omtrent 6 av 10 bruker buss daglig.

Generasjonsbeslutning

Det ble derfor full debatt da Nora og de andre ungdommene i panelet, med hjelp fra salen, fikk stille spørsmål om busstilbudet til leder for Buskerudbysekretariatet og Brakar. Blant annet annet reagerer de unge på at bussene ikke går sent på kvelden, at man ikke kan betale med kort og at det er svært fulle busser i rushtiden.

– Jeg må ta buss til skolen, for mellom Skoger og Galterud er det ikke sykkel- eller gangvei langs den trafikkerte veien, fortalte Galterud-elev Adea Rashica til forsamlingen.

I panelet satt også politisk redaktør i Drammens Tidende Karianne Braathen. Hun vektla viktigheten i beslutningene som nå skal fattes på transportområdet.

– Dette er en generasjonsbeslutning. I det så ligger det at de som vedtar dette vedtar det for dere, men også for deres barn. Det er en stor og alvorlig sak, som handler om mer enn hva jeg må betale for å kjøre fra A til B i dag, sa Braathen.

Transport former byen

Før debatten hadde ungdommene, som kom fra Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen og Lier, hørt foredrag om hvordan transportløsningene former stedet man bor. Arkitekt Morten Adamsen fra LPO arkitekter viste eksempler på byer som er gangbaserte, kollektivbaserte og sykkelbaserte. Han viste også eksempler på hvordan hierarkiet av transportmidler former byen og menneskers adferd.

– Da Times Square i New York ble bilfri tok folk umiddelbart plassen i bruk. Omleggingen er ikke drevet av miljøspørsmål, men er rent kommersiell. Når mennesker får bevege seg til fots i byrommet legger de igjen penger: ”People shop. Cars don´t”, fortalte Adamsen.

 

El-bil + el-sykkel

De to konferansierene Nikas Baarli og Johanna Hauge, begge kjente radiostemmer fra P3, gjennomførte en undersøkelse blant publikum i salen.

– Det er kanskje litt overraskende at nesten 80 prosent av de unge har eller vil ta lappen. Men per i dag er jo Buskerudbyen ganske bilbasert, så det er kanskje ikke så rart? sa Niklas Baarli fra scenen.

På spørsmål om hvordan de unge tror de kommer seg på jobb om 15 år var svarene delt:
Flest tror på kombinasjonen el-sykkel og el-bil (31 prosent). Deretter kom fossil-bil (27 prosent), etterfulgt av kollektivt (21 prosent), førerløst kjøretøy (18 prosent) og til slutt el-ferge (3 prosent).

Kollektivhovedstad

Til slutt ha Johanna fremmøtte en utfordring: Hvilket av tre mulige forslag skal hun sende inn som sitt forslag til politikerne i medvirkningsprosessen?

Skal Drammens-området blir Norges fergeby?

Skal området blir Norges sykkelhovedstad med subsidierte el-sykler til alle under 25?

Eller skal Drammens-området blir Norges beste kollektivområde med et gratis grønt kort for unge opp til 25 der de kan kjøre tog, buss, el-ferge (!) og bruke bysykler?

Etter en avstemming på mobilen falt valget på det siste alternativet. Dette blir nå sendt inn av Johanna Hauge på buskerudbyen.no/kom-med-forslag

Ønsker unge innspill

Ungdomseventet var en del av medvirkningsprosessen rundt Buskerudbypakke 2.

– De neste 25 årene blir vi 45.000 flere mennesker distriktet vårt. Hvis vi ikke gjør noe, blir det mer bilkø og forurensing. Vi har et sterkt ønske om at de unge også kommer med innspill til hvordan deres hjemplass skal se ut i fremtiden. Hva skal til for at vi skal reise mer miljøvennlig og hva blir fremtidens smarte transportmidler? Her har de unge mye å bidra med, sier Ingunn Larsen, kommunikasjonsleder i Buskerudbysekretariatet.

Del denne artikkelen: