KUTTER PRISENE: Billigere billetter er et godt bidrag inn i arbeidet med å få enda flere til å velge bussen, mener Drammen-ordfører Monica Myrvold Berg og Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

20 millioner til billigere bussbilletter

Billettprisene reduseres kraftig i Buskerudbyen fra 1. februar.

I tillegg til nye belønningsmidler fra staten i to år til som sikrer at alle ekstra bussavganger kan fortsette, får Buskerudbyen 20 millioner kroner i året for å gjøre det billigere å ta buss.

Slik skal pengene brukes:

  • Enkeltbillett for barn og honnør i én sone kuttes til 13 kr, mot 21 kr i dag. Denne gruppen reiser mest med buss i Buskerudbyen, og får størst prosentvis reduksjon.
  • Ny pris på enkeltbillett for voksne i én sone blir 25 kr, mot dagens 36 kr. I dag selges 70 prosent av alle enkeltbillettene hos Brakar innenfor én sone i Buskerudbyen. Det betyr at svært mange får glede av prisreduksjonen på sine reiser.
  • Alle som har periodebillett for 30 dager får lavere pris. Prisen blir redusert med 60 kr, og vil koste 770 kr i første sone. 30-dagers periodebillett for studenter blir 462 kr, mot 498 kr i dag.
  • Overgangsbillett til buss for de som har periodebillett hos Vy kuttes til 480 kroner for 30 dager.

Satsing på buss virker

– Når vi satser på buss, så tar flere buss. Det bekrefter tallene. Derfor er det positivt at vi får til et priskutt som vil være et godt bidrag inn i arbeidet med å få enda flere til å velge bussen, sier Gunn Cecilie Ringdal, ordfører i Lier og nestleder i den politiske styringsgruppen i Buskerudby-samarbeidet, ATM-utvalget.

– Det er bra at så mange i Buskerudbyen får kjøre billigere med bussen. Jeg kommer til å jobbe for å få én sone i hele nye Drammen når Viken nå skal se på ny takst- og sonestruktur for det nye fylket, sier Monica Myrvold Berg, ordfører i Drammen og nyvalgt leder av ATM-utvalget. 

Les mer på brakar.no: Gir billigste busspris på 10 år!

Les også: Vil fortsette samarbeidet i Buskerudbyen

Én milliard kr i belønningsmidler

I slutten av november kom den offisielle bekreftelsen fra samferdselsministeren om at Buskerudbyen får 160 millioner kroner i statlige belønningsmidler de neste to årene. I tillegg har regjeringen i forslaget til statsbudsjett lovet 20 millioner kroner ekstra i året til billigere bussbilletter.

Les også: Nye belønningsmidler til Buskerudbyen

Den nye belønningsavtalen betyr at dagens forsterkede busstilbud i Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg kan opprettholdes. Avtalen sikrer også midler til andre viktige samferdselstiltak som bygger opp under nullvekstmålet for personbiltrafikken.

Denne uken ble det vedtatt i Buskerudbyens organer og styret i Brakar hvordan ekstrabevilgningen på 20 millioner kr skal brukes.

Belønningsmidler som ordning skal fases inn i byvekstavtaler, ifølge Nasjonal transportplan. Buskerudbyen er et av ni større byområder som mottar belønningsmidler og kan forhandle med staten om byvekstavtale.  Siden 2010 har Buskerudbysamarbeidet mottatt totalt én milliard kroner i statlige belønningsmidler.

Del denne artikkelen: