all rights reserved

Belønningsavtale inngått med staten

Buskerudbyen har inngått belønningsavtale med Samferdselsdepartementet for to nye år: Får 160 millioner kroner til kollektivtransport, sykkel og gange.

– Jeg er glad for at Buskerudbyen har takket ja til denne belønningsavtalen. Det betyr 160 millioner statlige kroner som skal bidra til å gi innbyggerne en bedre reisehverdag. Med et bedre tilbud vil flere velge å sykle og gå, og det er en utvikling som regjeringen entusiastisk heier på, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet Anders Werp (H) i en pressemelding.

Krav om nullvekst i biltrafikken

Buskerudbyen har inngått belønningsavtale med Samferdselsdepartementet for perioden 2020-2021. Avtalen omfatter tilskudd på til sammen 160 millioner kroner over to år.

I tillegg til nye belønningsmidler som sikrer at alle ekstra bussavganger kan fortsette, får Buskerudbyen 20 millioner kroner i året for å gjøre det billigere å ta buss.

Bekreftelsen på at Buskerudbyen får ny belønningsavtale, kom daværende samferdselsminister Jon Georg Dale med i november. Nå er avtalen underskrevet av alle partene.

Les også: 20 millioner til billigere bussbilletter

Målet er at det skal bli bedre fremkommelighet, miljø og helse i Buskerudbyen. Persontransporten med bil skal ha nullvekst i avtaleperioden.

De lokale avtalepartnerne er Viken fylkeskommune og kommunene Drammen, Kongsberg, Lier og Øvre Eiker.

Belønningsordningen

Formålet med Belønningsordningen er å stimulere til bedre framkommelighet, miljø og helse i byområdene ved å dempe veksten i persontransporten med bil og øke antallet kollektivtransportreiser på bekostning av reiser med bil.

Del denne artikkelen: