Anja Ademi (f.v), spesialrådgiver, Pula kommune, Alberte Ruud, daglig leder, Buskerudbyen, Peter Austin, spesialrådgiver, Byrådsavdeling for byutvikling, Oslo kommune, Antonija Eremut Erceg, director Split Development Agency Ltd og Dragana Surlan, rådgiver, Pula kommune.

Bød på Buskerudbyen i Kroatia

Hva kan Buskerudbyen og en middels stor by i Kroatia lære av hverandre når det gjelder bærekraftig by- og transportutvikling?

Alberte Ruud, daglig leder i Buskerudbysamarbeidet, var nylig invitert på en konferanse i den kroatiske byen Pula. Sammen med Peter Austin (Oslo kommune), holdt hun innlegg om temaer som areal- og transportplanlegging, byvekstavtale, bompengefinansiering og miljø- og klimapolitikk.

Målet var å bidra til drøftinger om utfordringer i kroatiske stor- og mellomstore byer, og innhente inspirasjon og perspektiver på hvordan vi løser lignende utfordringene hos oss.

Verdien av byregionalt samarbeid ble tydeliggjort, både når det gjelder strategisk styring av utvikling i regionen og i forhandlinger med staten om finansiering og videre samarbeidsløsninger.

En sammenligning mellom norske og kroatiske byområder, med vekt på Pula og Drammensregionen, viser store likhetstrekk:

  • Både de norske og kroatiske storbyene opplever utfordringer med parkering, sikre tilgjengelig for de som er avhengig av privatbil og samtidig begrense bilbruken samlet sett
  • Økonomiske utfordringer med forbedring kollektivtransporten er universelle, særlig etter pandemien.
  • Muligheter og utfordringer med å integrere «mikromobilitet» – særlig el-sykler og el-sparksykler – i lokaltransportsystem
  • Forståelse av kollektivtransportbehov for forskjellige brukergrupper
  • Verdien av offentlig anskaffelse for utvikling av mer bærekraftige kjøretøy

Følgende temaer viste seg å være viktige forskjeller:

  • Nasjonal og lokal økonomi, og betalingsevne for transportbrukere, varierer betydelig mellom Norge og Kroatia (Kroatiske husholdninger bruker om lag 25% av inntektene på mat, sammenlignet med 15 % for norske husholdninger). Dette påvirker muligheten til f.eks. innføring av bompenger, og inntektsgrunnlag for kjøp av kollektivtransport
  • Kollektivtransporten er eid og organisert av storbyer (inkludert Pula) sammen med nabokommuner, og ikke av den regionale forvaltningen slik som i Norge
  • I tillegg til nasjonale programmer (f.eks NTP i Norge, dog med langt strammere rammer), har kroatiske byområder finansieringsmuligheter både fra EU-programmene og europeiske banker. Finansieringsmangfoldet påvirker innretningen av strategier og tiltak, samtidig som at offentlige administrasjoner bruker mye ressurser til søknader og prosjektledelse.

Reise og opphold ble finansiert av arrangøren.

Del denne artikkelen: