En av tre innbyggere sier de planlegger å flytte i løpet av de neste ti årene. Hva slags boliger er mest attraktivt – enebolig, rekkehus eller leilighet? Hvordan er flyttemønsteret, og hvor fornøyd er folk med boligen sin? Er ønskene til folk i tråd med egen kjøpekraft?

Og ikke minst: Hva slags boliger trenger vi å bygge fremover for at folk skal kunne bo i en bolig de vil ha? Svarene vil nok overraske mange.

Undersøkelsen er utført på oppdrag fra Buskerudbysamarbeidet, og er en av de største som er gjennomført i sitt slag i Norge. Målet er å bidra med kunnskapsgrunnlag til debatten om hvordan kommuner og næringslivet best kan legge til rette for fremtidig vekst og utvikling.  Boligpreferansestudien ble oversendt kommunene før sommeren.

24. august presenterer Ola Gaute A. Askheim, seniorrådgiver og partner i Opinion, undersøkelsen på et frokostmøte i regi av Buskerudbyen og Næringsforeningen i Drammensregionen.

Program:

08.00 Frokost
08.25 Velkommen ved Næringsforeningen og Buskerudbyen
08.35 Boligbygging for fremtiden v/Ola Gaute A. Askheim
09.30 Spørsmål og kommentarer
10.00 Avslutning

Påmelding til arrangementet her. Frist for påmelding: 23. august. 

Sted: Børsen konferansesenter, Bragernes Torg 13

Hele rapporten Boligpreferanser i Buskerudbyen finner du her

Del denne artikkelen: