Buskerudbyen får 425 millioner til grønnere reiser

Buskerudbyen får 425 millioner kroner i belønningsmidler fra Staten frem mot 2025 for å satse videre på buss, billigere billetter, sykkel og gange. Avtalen åpner for at det kan inngås byvekstavtale i samme periode.

– Avtalen sikrer forutsigbarhet for det viktige arbeidet som gjøres i Buskerudbysamarbeidet for å få til grønnere bymiljø med mindre kø og enklere reisehverdager. Samtidig er vi glade for at departementet nok en gang bekrefter at Buskerudbyen er i posisjon til å få en byvekstavtale, sier Monica Myrvold Berg, leder av politisk styringsgruppe og ordfører i Drammen. 

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård lovte allerede i mai at Buskerudbyen skal få belønningsmidler videre, i påvente av en byvekstavtale. Nå har den endelige bekreftelsen kommet. Staten tilbyr Buskerudbysamarbeidet 340 millioner kroner i belønningsmidler i avtaleperioden 2022-2025. I tillegg får samarbeidet 85,2 millioner kroner til billigere bussbilletter. Det er på samme nivå som forrige avtale. I forslaget til avtale fra departementet står det at belønningsavtalen ikke utelukker muligheten til å kunne inngå byvekstavtale før denne avtalen utløper.

Kravet for å få belønningsmidler er at nullvekstmålet for personbiltrafikken nås. Buskerudbyen har klart å nå nullvekstmålet gjennom mange år allerede.

Holder trykket oppe

– Samtidig holder vi trykket oppe for å få erstattet belønningsmidlene med en enda mer langsiktig byvekstavtale. Det holder ikke å fortsette i samme tempo. Vi blir flere innbyggere og trafikken vil vokse. Det er behov for større økonomiske muskler for å møte utfordringene, sier Monica Myrvold Berg.

– Vi holder fast ved at vår oppskrift er den nye måten å tenke bærekraftig byutvikling på, og tenker at tiden jobber for oss. Buskerudbyen ønsker å bli et nasjonalt pilotområde for nye måter å nå nullvekstmålet på, sier hun.

Les også: Byvekstforhandlinger utsatt

Jobber videre for byvekstavtale

Samferdselsministeren ga i midten av mai beskjed om at Buskerudbyen ikke får forhandle om byvekstavtale nå, men åpner for at det kan skje senere. Av de fem byområdene som står for tur til å forhandle om byvekstavtale, er det kun Tromsø som kommer til forhandlingsbordet nå.

Buskerudbyen er klare for forhandlinger så snart staten åpner for det. Lokalt forhandlingsgrunnlag er behandlet og vedtatt i alle kommunestyrene og fylkestinget, og sendt til samferdselsministeren i april.

Beregninger fra TØI og Asplan bekrefter at Buskerudbyen når nullvekstmålet også fremover uten bommer – med tiltakene som er foreslått. Det nye oppskriften er mer bærekraftig, nytenkende og rimelig enn tidligere planer.

I torsdagens møte i ATM-utvalget vil ordførerne og fylkesråden diskutere videre prosess for byvekstarbeidet.

Les her: Saksdokumenter til ATM-utvalget

Bildet: Den politiske ledelsen fikk støtte fra Buskerudbenken på Stortinget om at det haster å få på plass en byvekstavtale under møtet 25. april.

F.v Gunn Cecilie Ringdal (nestleder/ordfører i Lier), Monica Myrvold Berg (leder/ordfører i Drammen) og Trude Andresen (kommunedirektør i Øvre Eiker/leder av administrativ styringsgruppe)

Del denne artikkelen: