Enige om pakker på høring

Fire forslag til bypakker og tre ulike bomsystemer legges ut på høring 20. desember. Det vedtok den øverste ledelsen i Buskerudbyen i dag.

– Det blir en helt åpen høring. Uten føringer av noe slag i forkant, sier fylkesordfører Roger Ryberg. Han er leder av ATM-utvalget, som er øverste politiske styringsorgan i samarbeidet.

Etter innspill fra flere partier i Drammen, ble høringsfristen vedtatt utvidet til 23. februar. Det ble gjort for å sikre at alle som ønsker å uttale seg har rikelig med tid til å sette seg inn i de ulike pakkeforslagene og bomsystemene.

Høringen vil være en direkte fortsettelse av den omfattende innspillsrunden i høst, hvor det kom inn over 100 innspill til nytt innhold i Buskerudbypakke 2.

Dette foreslås

Busstilbudet nær dobles. 7000 flere avganger i uken. Tidenes største lokale satsing på sykkel. Flere pendlerparkeringer for bil og sykkel. Et helt nytt kollektivgrep på Gulskogen.

Nye bruer og veiprosjekt skal sørge for økt trafikksikkerhet, gjøre det lettere å komme frem i tide og bygge opp under byutviklingen. Alt ligger inne i pakkeforslagene.

Engasjerte innbyggere har satt tydelige spor i de fire pakkene og tre bomsystemene som nå skal ut på høring.

Les: Innbyggerne er hørt i pakkearbeidet

Her finner du hele Innspillsrapporten, inkludert vurderinger og utredninger.

Tre bomkonsepter

Det blir ikke samme bomkonsept som i forrige runde.

  • I den ene bomsystemet er det lagt opp til bommer kun på nåværende kommunegrenser.
  • I det andre er det foreslått bynære bommer i bydelene i Drammen, samt på kommunegrensene.
  • I det tredje alternativet er det bommer på bruene i Drammen, samt på kommunegrensene.

I Buskerudbyen legges det opp til timesregel. Det betyr at det ikke er antall bommer det kommer an på. Du betaler bare for én passering uansett hvor mange bommer du passerer i løpet av en time.

– Med mange bommer blir flere med på å betale. Det kan betraktes som mer rettferdig. Bomtakstene kan også være lavere fordi flere er med og bidrar, sier Tor Atle Odberg, daglig leder i Buskerudby-sekretariatet.

Bynære bommer vil også ha størst effekt i de mest trafikkbelastede områdene i Drammen.

Alle fire pakkene og tre bomsystemene kan kombineres med hverandre. Noen kombinasjoner er grønnere enn andre, men alle oppfyller det statlige kravet om nullvekstmålet. Det betyr i praksis at det ikke skal bli flere privatbiler på veiene enn det er i dag.

Det er altså en reell valgmulighet mellom både pakker og bomsystem.

Mer informasjon kommer

Etter høringen, og justeringer basert på den, skal pakken til politisk vurdering første gang i mars, og, etter kvalitetssikring hos Statens vegvesen, på nytt i juni 2018.

På buskerudbyen.no kommer det til å bli lagt ut kortversjoner av både tiltakspakker og bomkonsepter når høringsperioden starter 20. desember.

Det vil komme nærmere informasjon om hvor høringsuttalelsene kan sendes.

I midten av januar vil det bli avholdt et felles folkemøte for innbyggerne i Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker om de alternative tiltakspakkene og bomkonseptene.

 

Del denne artikkelen: