Belønningsavtaler og byvekstavtaler

Siden 2010 har Buskerudbysamarbeidet mottatt totalt én milliard kroner i statlige belønningsmidler. Les mer om belønningsmidler, handlingsplaner og byvekstavtale her.

29. november kom den offisielle bekreftelsen fra samferdselsminister Jon Georg Dale om at Buskerudbyen får nye 160 millioner kroner til kollektivtransport, sykkel og gange. Buskerudbyen får også 20 millioner kroner ekstra til å redusere billettprisene på kollektivtrafikk.

Totalt vil Buskerudbyen ha mottatt nærmere én milliard kroner i statlige belønningsmidler siden 2010.

Nasjonalt prioritert byområde

Belønningsmidlene skal utgå som egen ordning og fases inn i byvekstavtaler, ifølge Nasjonal transportplan. Slik vil Stortinget kanalisere midler til samferdselsprosjekt i de store byområdene fremover. Buskerudbyen er prioritert som et av ni nasjonale byområder som er aktuelle for en byvekstavtale.

Buskerudbysamarbeidet har forpliktet seg til å arbeide for nullvekstmålet i avtalen med staten om belønningsmidler. Det innebærer at trafikkveksten i persontrafikken i byområdene må skje med kollektivtrafikk, sykling og gåing.

Vil se på mulighetene for byvekstavtale

Konklusjonen i det første møtet i ATM-utvalget etter valget, er at det skal arbeides videre for å nå målene og løse utfordringene i Buskerudbyen uten Buskerudbypakke 2. Ordførerne anbefaler også at det settes i gang et arbeid med å klargjøre strategier, aktuelle tiltak, rammer og føringer for en eventuell byvekstavtale. Det fremmes en sak med forslag til videre prosess i første ATM-utvalgsmøte i 2020.

Les også: Vil fortsette samarbeidet i Buskerudbyen