Buskerudbypakke 2 – Finansiering

Statens vegvesen har utarbeidet faglig grunnlag for finansiering av Buskerudbypakke 2. Her er link til de to rapportene, som følger etter hverandre: Trafikknotat og Saksgrunnlag til lokalpolitisk behandling. I sistnevnte dokument finnes en detaljert oversikt over plassering av bompunktene fra side 31 og utover.