Forslag til Buskerudbypakke 2, ATM-utvalget 25. mai 2018

Forslag til Buskerudbypakke 2 har vært til kvalitetssikring hos Statens vegvesen og Veidirektoratet. Her finner du den oppdaterte rapporten med forslag til ny Buskerudbypakke 2, anbefalt til lokalpolitisk behandling av ATM-utvalget 25. mai 2018.

 

Forslag til Buskerudbypakke 2 25. mai 2018