Høringsrapporten

Det har kommet inn 175 høringsuttalelser til forslagene til ny Buskerudbypakke 2. Alle er faglig vurdert, og blir tatt med i den videre beslutningsprosessen.

Her kan du lese mer om høringen og høringsprosessen.