Høringsforslagene

Fire forslag til pakker og tre ulike bomsystem er lagt ut på høring i forbindelse med justeringen av Buskerudbypakke 2. Her har vi samlet rapporter og vedlegg knyttet til høringsprosessen.

I denne mappen finner du rapportene og dokumentene som er knyttet til høringsprosessen rundt justeringen av Buskerudbypakke 2.

Les mer: Høring om nytt innhold i Buskerudbypakke 2