Rapport om innfartsparkeringer

Transportøkonomisk institutt har undersøkt bruken av et stort antall innfartsparkeringsplasser.

Spørreundersøkelser og registrering av parkerte biler er gjennomført ved en rekke innfartsparkeringsplasser. Et flertall av de undersøkte innfartsparkeringsplassene har fullt belegg.

Det gjør at bilførere må reise tidlig for å sikre ledig plass. Over halvparten av dem som kjører bil til en innfartsparkeringsplass er bosatt innenfor en avstand på 3 kilometer målt som luftlinje. For et flertall av brukerne er rammevilkårene for å kjøre bil hele veien begrenset. Reisene ender hovedsakelig i sentrale områder med begrenset og/eller avgiftsbelagt parkering. I tillegg er det kø og bilførere må ofte passere bomring. Omtrent 25 prosent blant dem som kjører bil har barn i barnehagealder.

Transportøkonomisk institutt har gjennomført undersøkelsen som en del av et prosjekt for Transnova og en rekke partnere (Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen Region sør, Buskerud fylkeskommune , Sør-Trøndelag fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune og Jernbaneverket).