Siste nytt fra samarbeidet

Det var full oppslutning om videre samarbeid blant kommunene i Buskerudbyen da ordførerne møttes i ATM-utvalget for første gang etter valget i november. De ønsker å se på muligheten for en byvekstavtale.