Vedtatt Buskerudbypakke 2

22. juni ble ny Buskerudbypakke 2 endelig vedtatt i ATM-utvalget etter lokalpolitisk behandling i by- og kommunestyrene, samt fylkestinget. Her er link til hovedrapporten, med detaljert tiltaksliste på side 65 og 66. Samt link til oppsummering av de lokale vedtakene.