Foto: Lier kommune

Feirer hjertesoner på seks skoler

Seks Lier-skoler er nå godt i gang med hjertesone-prosjektet for en tryggere skolevei. Det skal feires på ulikt vis.

Onsdag denne uken samlet alle elevene på Gullaug skole seg i skolegården. På hodet hadde de splitter nye, like capser med hjertesonelogo og skolens navn. De har elevene fått i premie for å være nettopp en hjertesoneskole, og passet fint inn i feiringen denne dagen.

Kommunalsjef for samfunnsutvikling og kultur, Knut Kjennerud (bildet under), holdt tale og klippet snor. Deretter ble det tatt et fint dronebilde av elevene i hjerteformasjon som skolen skal få til å henge på veggen.

– I dag har vi hjertesonedag. Vi skal se en film om hjertesone, gå en tur for å se på skiltene og gjøre andre aktiviteter, sier Eline Prestmo Larsen, kontaktlærer på Gullaug skole.

Oppfordres til å ta beina fatt

Skolen feirer at de er en av seks Lier-skoler som er godt i gang med hjertesone-prosjektet. Målet er å øke trafikksikkerheten rundt skolene gjennom holdningsskapende arbeid og fysiske tiltak. Innen 2025 skal alle de tolv skolene i Lier være hjertesoneskoler.

Satsingen på hjertesoner i Lier er delfinansiert med belønningsmidler fra Buskerudbyen med 650.000 kroner i år. 

Lier kommune har også fått belønningsmidler tidligere år til samme formål (totalt 1 million kroner i 2021 og 2022) fra Buskerudbyen. 

Gullaug skole har gjennomført flere tiltak for å kunne kalle seg en hjertesoneskole.

– Vi har fått opp skilter langs veien, og har mye fokus på at elevene skal gå og sykle til skolen. Hvis de blir kjørt skal de helst slippes av litt unna skoleområdet. I det siste har vi også hatt konkurransen Liertråkk. Her er det om å gjøre å bruke beina til og fra skolen, forteller Stefan Langlie-Thomassen, avdelingsleder på Gullaug skole.

Feiringer hele høsten

De seks skolene som er først ut med å bli hjertesoneskoler er Gullaug, Hegg, Heia, Hennummarka, Høvik og Oddevall.

Utover høsten skal det feires på alle skolene (bortsett fra på Hegg som feirer til våren).

– Nå feirer vi at alle er ordentlig i gang, men det betyr ikke at vi er ferdig. Det har blitt satt i gang en del rutiner som skal rulle videre og vi fortsetter å jobbe med ulike kampanjer, sier Isabel Lindseth, prosjektleder for hjertesone og trafikksikker kommune i Lier kommune.

Hun benytter også anledningen til å skryte av skolene:

– Dette er kjempespennende fordi skolene er så engasjerte. Fokus på trygg skolevei blir en del av skolenes satsingsområder hvor hjertesone har sitt eget årshjul. Derfor blir trafikksikkerhet noe som gjennomsyrer hverdagen. Vi har ingen å miste, og derfor er det så viktig at alle engasjerer seg i dette.

Del denne artikkelen: