Felles ordførerutspill om bedre togtilbud

Ordførerne i Buskerudbyen med felles budskap til samferdselsministeren: Det kan være mulig å få til et langt bedre togtilbud til Hokksund og Kongsberg til en brøkdel av tidligere prisanslag, viser ny utredning. Samtidig er de bekymret for at planlagt togtilbud til Brakerøya stasjon kan bli halvert.

– Jernbanen er ryggraden i Buskerudbyen. Mange pendler, også mellom kommunene. Potensialet for å få flere til å ta toget er stort, men da må toget gå oftere, sier Kjell Arne Hermansen, ordfører i Drammen (H) og leder av den politiske styringsgruppen i Buskerudbyen.

Alle ordførerne i Buskerudbysamarbeidet står sammen om et felles utspill til samferdselsministeren om bedre togtilbud i Buskerudbyen. Brevet går av gårde fredag ettermiddag. Ordførerne mener det er viktig å få ut budskapet nå, før ny Nasjonal transportplan er klar.

Bedre togtilbud til Hokksund og Kongsberg med mindre investeringer

Det er ikke tilfeldig at de fem ordførerne er samlet på Kongsberg stasjon. En ny utredning WSP utfører for Buskerudbyen, viser at det kan være mulig å få flere togavganger til Hokksund og Kongsberg for en langt lavere sum enn det som er anslått tidligere.

– To tog i timen til Kongsberg er fortsatt målet. Men på veien dit, ser det altså ut til at det er mulig å få til et mye bedre togtilbud i en lengre rushtidsperiode morgen og ettermiddag. Det er også det industrien etterspør sterkest, sier Line Spiten, ordfører i Kongsberg (H).

– Utredningen er et så godt utgangspunkt at vi mener det må settes av midler i ny Nasjonal transportplan til å utvikle togtilbudet Drammen – Kongsberg, sier Spiten.

WSP er et av landets ledende konsulentselskap når det gjelder mobilitet- og transportplanlegging, og fikk oppdraget etter en offentlig anbudsrunde.

Utredningen er helt i sluttfasen, og blir offentlig i løpet av de nærmeste ukene. Men fordi det haster å få ut det positive budskapet før ny NTP er klar, går ordførerne ut med konklusjonene i rapporten allerede nå.

Teknologimiljøene på Kongsberg har behov for å rekruttere flere tusen nye ansatte de neste årene.

– Skal det lykkes, er vi avhengige av at toget er et reelt alternativ for flere, sier Line Spiten.

Kongsberg-ordføreren er ekstra glad for at WSP-utredningen også peker på en mulighet for en ny stasjon på Gomsrud, tett på Teknologiparken.

– Hele bo- og arbeidsmarkedsregionen vår vokser. For at vi i kommunene skal vokse og få til god by- og tettstedsutvikling rundt knutepunktene, er vi helt avhengige av et bedre togtilbud, sier Adrian Tollefsen (H), ordfører i Øvre Eiker.

– Nå legges det frem noen alternativer som kan løse 80 prosent av utfordringene for 10 prosent av pengene. Det er ingen grunn til at Jernbanedirektoratet ikke skal slutte seg til noen av disse tiltakene, og være med på en løsning, sier Tollefsen.

Her er alternativene fra WSP

I dag er det kun ett tog i timen mellom Drammen og Kongsberg mesteparten av døgnet, samt noe økt tilbud i rush.

Den omfattende utredningen utført for Buskerudbyen trekker frem fire ulike scenarier som vil kunne gi økt togfrekvens i hele eller deler av døgnet.

De fire alternativene fra utredningen er:

  • Forbedret togtilbud i rush (kl. 05-07 og kl. 15-17:30) til Kongsberg, anslått kostnad 0-340 mill. kr
  • Utvidet rushtidstilbud (kl. 05-09 og kl. 15-19) til Kongsberg med bruk av fjerntog, anslått kostnad 340 mill. kr
  • To tog i timen med fast halvtimesintervall til Hokksund, anslått kostnad 400 mill. kr
  • To tog i timen med fast halvtimesintervall til Kongsberg, anslått kostnad 5,61 mrd. kr

Fire tog i timen fra Brakerøya stasjon er helt nødvendig

På Brakerøya ligger det største utviklingsområdet i Buskerudbyen. Staten bygger nytt sykehus til 14 milliarder kroner, tett på togstasjonen. I tillegg kommer Helseparken, og etter hvert Fjordbyen Lier Drammen.

I lang tid har det vært lovet fire avganger i timen fra Brakerøya stasjon når det nye sykehuset står ferdig. Nye signaler fra Jernbanedirektoratet i administrativ styringsgruppe i Buskerudbyen i forrige uke tilsier at dette likevel ikke kan tas for gitt. Direktoratet sier de jobber for fire tog i timen, men ulike forhold knyttet til blant annet kapasitet gjør at de ikke kan love dette med sikkerhet.

De nye signalene kom helt overraskende på ordførerne, og bekymrer dem sterkt.

– Et bedre togtilbud fra Brakerøya er helt nødvendig for at ikke trafikken skal korke seg helt, langt ut på E18. Nå er det skapt en viss usikkerhet om det kommer fire tog i timen som lovet fra desember 2025, og da vil vi si klart og tydelig fra at dette bekymrer oss veldig. Dette er viktig for hele regionen, men særlig for Drammen og Lier, sier Kjell Arne Hermansen.

Doblingen av togtilbudet skulle tre i kraft fra desember 2025, og har vært en forutsetning for planleggingen av trafikken i området.

– Det her burde være helt opplagt. Når staten bruker 14 milliarder kroner på nytt sykehus tett på jernbanestasjonen, så er det et minimum at det må stoppe fire tog i timen som forutsatt, sier fylkesordfører Tore Opdal Hansen (H).

Det nye sykehuset vil ha 4500 ansatte og en halv million besøkende i året. Sykehuset på Brakerøya blir både et regionalt helsetilbud og en stor arbeidsplass for hele regionen.

– Dette handler om en helhet. På Brakerøya er det gjort svært store investeringer, som fylkesordføreren sier. Det er mye som er planlagt der videre. Toget er åpenbart bærebjelken hvis vi skal få til dette transportmessig. Selv den minste tvil kan vi ikke akseptere, og vi ber Samferdselsdepartmentet gjøre det som er nødvendig for at det skal bli fire tog i timen som forutsatt, understreker Kjetil Kivle, ordfører i Lier (H).

Fortrinnet med ti jernbanestasjoner kan utnyttes bedre

I fjor var det over 6,5 millioner av- og påstigninger innenfor Buskerudbyen.

Buskerudbyen har et fortrinn få andre byområder kan skilte med. Hele ti jernbanestasjoner binder bybåndet i regionen sammen. Det må utnyttes bedre for å få flere til å velge tog fremfor bil.

Økt frekvens på dagens skinner er helt i tråd med NTP-målet om å få mer ut av infrastrukturen vi allerede har.

Del denne artikkelen: