En håpefull avdelingsdirektør for Statens vegvesens veiavdeling i Buskerud, Rolf-Helge Grønås, etterlyser mer hårete visjoner for byene. Foto: Torbjørn Tandberg

”High hopes” for bypakkene

Få dager etter at landets første byvekstavtale ble inngått, har vei-sjef Rolf-Helge Grønås, ”high hopes” for landets bypakker. Det er åpningsbudskapet på den nasjonale bypakkekonferansen i Drammen.

Det pågår nå arbeid med bypakker og bymiljøavtaler for areal- og transport i de ni største byområdene i Norge, og  Statens vegvesen Region sør inviterte derfor til todagers erfaringsseminar på Union Scene i Drammen for å legge til rette for utveksling av erfaringer mellom byområdene.  Hele 150 deltakere fra 15 kommuner og byer i Norge er med.

Og timingen kunne ikke ha vært særlig bedre. Seminaret startet nemlig bare få dager etter at Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var i Bergen og signerte den aller første byvekst-avtalen etter at regjeringen i 2016 besluttet å samordne bymiljøavtalene og byutviklingsavtalene. – Avtalen er et viktig virkemiddel for å nå målet om at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange, uttalte Solvik-Olsen i forbindelse med signeringen av avtalen på fredag.

bilde

Roste byvekstavtale

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen (bildet over) roste da også den nye avtalen i sitt foredrag på seminaret i Drammen tirsdag. – Norge er ett av de sterkest voksende landene i Europa, og befolkningsveksten vil i hovedsak skje i byene som allerede har store trafikale og arealmessige utfordringer.  Det som er positivt med den nye byvekstavtalen er at også arealpolitikk er en sentral del av innholdet, påpekte Gustavsen.

Nyansatt avdelingsdirektør for Statens vegvesen veiavdeling Buskerud, Rolf-Helge Grønås, som fikk æren av å innlede seminaret på tirsdag, stilte spørsmål ved om man var visjonære og amibisiøse nok i forhold til byene. Grønås kommer fra stillingen som leder av Buskerubyen-sekreteriatet.


– Har vi visjoner?

– Nå bruker vi store arealer til å flytte nesten tomme biler som igjen fyller opp andre store arealer til parkering. Så hva er det vi egentlig vil med byene våre? Har vi faktisk noe å formidle, eller blir det hele tiden fokus på alle de negative konsekveksene? spurte Grønås som tross de kritiske spørsmålene avsluttet optimistisk med å sitere en annen ”boss”; Bruce Springsteen som jo også har ”high hopes”.

Stor forventninger har også ordfører i Lier, Gunn Cecilie Ringdal (bildet under), som også er nestleder i politisk styringsgruppe i Buskerudbyen.

bilde

Vil ha næringslivet på banen

– Det er en stor utfordring at det er nesten ingenting som kan gjøre folk mer sinte enn veiplaner og bompenger. Og det er nesten ingenting som er så politisk vanskelig heller. Når vi nå skal skape mange nye arbeidplasser, boliger og møteplasser langs fjorden, så vil et forutsigbart kollektivtilbud være vel så viktig som selve veiløsningene.  I tillegg må vi få en bypakke som legger til rette for næringsutvikling samtidig som næringslivet selv engasjerer seg i langt større grad for å få på plass en god bypakke, påpekte Lier-ordføreren.

 

bilde

Del denne artikkelen: