all rights reserved

Invitasjon til åpne møter

I løpet av de neste ukene arrangeres det åpne møter i Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker om nytt innhold i Buskerudbypakke 2.

Hvordan unngå kø når innbyggertallet vokser? Hvordan få flere til å sykle, gå og kjøre kollektivtransport? Hvordan sørge for at det blir plass på veiene til dem som faktisk må kjøre bil? Vi vil høre dine innspill.

Buskerudbypakke 2 er en omfattende transportpakke som skal bidra til å løse disse utfordringene.
Et forslag til Buskerudbypakke 2 ble vedtatt lokalpolitisk høsten 2016. Men kravet om statlig fullfinansiering av nytt løp i E134 Strømsåstunnelen og fornyelse av Rv282 Holmenbrua ble ikke innfridd i Nasjonal Transportplan 2018–2029.

Derfor kommer Buskerudbypakke 2 tilbake til by-/kommunestyrene og fylkestinget for ny behandling.

Åpen prosess

Buskerudbysamarbeidet vil vurdere om det bør gjøres flere endringer i Buskerudbypakke 2. Politikerne ønsker å involvere innbyggerne i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker i prosessen.

Det er lagt til rette for en rekke ulike møteplasser hvor det er mulig å komme med innspill, inkludert åpne møter i alle kommunene.

Alle møtene vil bli livestreamet på buskerudbyen.no og kommunenes hjemmesider.

 

Drammen:

20. september er det åpent møte om Buskerudbypakke 2 på Drammensbiblioteket, Papirbredden.
Ordfører Tore Opdal Hansen ønsker velkommen. Leder for sekretariatet, Tor Atle Odberg orienterer om prosessen. Det inviteres til meningsutveksling rundt sentrale problemstillinger.
Møteleder er Per Skøien. Enkel servering.

Sted: Drammensbiblioteket, Papirbredden, kl. 18.30 – 20.30.

Lier:

21. september er det åpent møte om Buskerudbypakke 2 i Lier. Ordfører Gunn Cecilie Ringdal ønsker velkommen. Leder for sekretariatet, Tor Atle Odberg orienterer om prosessen. Det inviteres til meningsutveksling rundt sentrale problemstillinger.
Møteleder er Per Skøien. Enkel servering.

Sted: Biblioteket, Lierbyen kl. 18.30 – 20.30.

Øvre Eiker:

26. september er det åpent møte om Buskerudbypakke 2 i Øvre Eiker. Ordfører Ann Sire Fjerdingstad ønsker velkommen. Leder for sekretariatet, Tor Atle Odberg orienterer om prosessen. Det inviteres til meningsutveksling rundt sentrale problemstillinger.
Møteleder er Per Skøien. Enkel servering.

Sted: Rådhuset, Hokksund kl. 18.30-20.30

Nedre Eiker:

28. september er det åpent møte om Buskerudbypakke 2 i Nedre Eiker. Ordfører Bent Inge Bye ønsker velkommen. Leder for sekretariatet, Tor Atle Odberg orienterer om prosessen. Det inviteres til meningsutveksling rundt sentrale problemstillinger.
Møteleder er Per Skøien. Enkel servering.

Sted: Biblioteket, Mjøndalen kl. 18.30 – 20.30.

Del denne artikkelen: