Les mer om prosessen

Fire forslag til ny Buskerubypakke 2 er ute på høring. Tre nye bomsystemer er jobbet frem. Din mening teller fortsatt. Her kan du komme med synspunkter og innspill til forslagene.

 

Alle de fire pakkene og de tre bomsystemene kan kombineres med hverandre, forutsatt at man legger de foreslåtte takstene til grunn.

Noen kombinasjoner er grønnere enn andre, men alle oppfyller det statlige kravet om nullvekstmålet. Det betyr i praksis at det ikke skal bli flere privatbiler på veiene i 2030 enn det er i dag.

Det er altså en reell valgmulighet mellom både pakker og bomsystem.

 

Dette ligger i pakkene

Busstilbudet nær dobles. 7000 flere avganger i uken. Tidenes største lokale satsing på sykkel. Flere pendlerparkeringer for bil og sykkel. Et helt nytt kollektivgrep på Gulskogen.

Nye bruer og veiprosjekt skal sørge for økt trafikksikkerhet, gjøre det lettere å komme frem i tide og bygge opp under byutviklingen. Ny, smart teknologi. Alt ligger inne i pakkeforslagene.

Les mer om bussatsingen her, inkludert hvilke ruter som øker. 

I handlingsprogrammet for sykkel fra 2018 til 2023 kan du lese mer om sykkelsatsingen.

Engasjerte innbyggere har satt tydelige spor i de fire pakkene og tre bomsystemene som nå skal ut på høring. I Innspillsrapporten kan du lese vurderingene av alle innspillene som har kommet inn, også hvorfor noen dessverre ikke er tatt med videre.

Les: Innbyggerne er hørt i pakkearbeidet

Tre bomkonsepter

Det blir ikke samme bomkonsept som i forrige runde.

  • I den ene bomsystemet er det lagt opp til bommer kun på nåværende kommunegrenser.
  • I det andre er det foreslått bynære bommer i bydelene i Drammen, samt på kommunegrensene.
  • I det tredje alternativet er det bommer på bruene i Drammen, samt på kommunegrensene.

I dette notatet fra Statens vegvesen finnes mer detaljert informasjon om de foreslåtte bomløsningene, inkludert kart.

Her er en kortversjon av pakker og bommer. Mer detaljert informasjon finnes i hovedrapporten om justeringen av Buskerudbypakke 2.

Alle uttalelser blir vurdert

Politikerne er klare på at de ønsker å involvere innbyggerne i arbeidet med å sette sammen Buskerudbypakke 2 på nytt. Høringsperioden er en direkte fortsettelse av den omfattende innspillsperioden i høst.

Benytt muligheten til å si din mening i høringen du også. Det er viktig for at sluttresultatet skal bli best mulig for flest mulig.

Alle høringsuttalelser, som det kalles, blir registrert, og tatt med i den videre beslutningsprosessen. Det blir laget en egen høringsrapport hvor hvert innspill er kommentert. Rapporten vil følge saken videre til politisk  behandling.

Høringen varer fra 20. desember til 23. februar 2018.

Du kan også sende inn høringsinnspill til post@buskerudbyen.no, eller som brev til Buskerudbysamarbeidet, postboks 76, 3301 Hokksund.

Les: Høring om nytt innhold i Buskerudbypakke 2

I denne mappen finner du alle rapporter og vedlegg knyttet til høringsprosessen samlet.