Jon Georg Dale (FrP), Samferdselsminister. Foto: Olav Heggø

Nye belønningsmidler til Buskerudbyen

I dag kom den offisielle bekreftelsen: Buskerudbyen får nye 160 millioner kroner til kollektivtransport, sykkel og gange, bekrefter samferdselsminister Jon Georg Dale.

– Regjeringen bidrar nå med 160 millioner kroner for at folk i Buskerudbyen skal få en enklere reisehverdag. Skal flere velge å gå, ta buss eller sykle må vi legge til rette for at det blir enklere og at de får et forbedret tilbud. Derfor tilbyr regjeringen nå et betydelig beløp for transportløsninger i Buskerudbyen, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

Fornøyd ordfører

Den nye belønningsavtalen betyr at dagens forsterkede busstilbud i Lier, Drammen, Øver Eiker og Kongsberg kan opprettholdes. Avtalen sikrer også midler til andre viktige samferdselstiltak som bygger opp under nullvekstmålet. I tillegg har regjeringen i forslaget til statsbudsjett lovet 20 millioner kroner ekstra til billigere bussbilletter.

– Vi er svært fornøyde med å ha en ny belønningsavtale på plass, og at dagens busstilbud dermed er sikret i alle kommunene. Nå blir det viktig å se på mulighetene for å få til en byvekstavtale med staten som sikrer oss økonomisk forutsigbarhet videre, og som vil gi ytterligere statlige midler til å utvikle byområdet, sier Gunn Cecilie Ringdal, ordfører i Lier og nestleder i ATM-utvalget.

Les også: Vil fortsette samarbeidet i Buskerudbyen

Belønningsmidler som ordning skal fases inn i byvekstavtaler, ifølge Nasjonal transportplan. Da Buskerudbypakke 2 ble skrinlagt, oppsto det usikkerhet om byvekstforhandlingene og når de kan komme i gang. I juni vedtok derfor ATM-utvalget å søke om å få forlenget belønningsavtalen i påvente av byvekstforhandlingene.

Må klare nullvekst-målet

I avtaleperioden forplikter Buskerudbysamarbeidet seg til å sørge for nullvekst i persontransporten med bil.

Målet skal nås gjennom tiltak som fremmer kollektivtransport, sykkel og gange, arealpolitiske virkemiddel, parkeringspolitikk og ytterligere samferdselssatsing, heter det i pressemeldingen. Det stilles samtidig krav om at pengene ikke skal erstatte midler fra lokale myndigheter.

Buskerudbyen er et av ni større byområder som mottar belønningsmidler og kan forhandle med staten om byvekstavtale.  Siden 2010 har Buskerudbysamarbeidet mottatt totalt én milliard kroner i statlige belønningsmidler.

Del denne artikkelen: