Sted

Drammen

Status

Ferdig

Oppgradert holdeplass i ny busstrasé mot Fjell