Ser du skolebarna bak hekken?

Snart tar mange barn beina fatt til og fra skolen igjen. Husk å klippe hekker og busker ved eiendommen din slik at bilistene ikke overser gående og syklende. Det er ditt ansvar.

Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot veikryss.

Slik er reglene

Det skal minimum være fri sikt i 20 meter til hver side. Er det høyere fartsgrense enn 30 km/t eller bakker ned mot avkjørselen, er det krav om lengre sikt. Fri sikt betyr at gjerder, postkassestativ, boder og hekker skal stå plassert slik at det er trafikksikkert, og man skal kunne se andre langs veien for ha tid for å bremse ned for gående, syklende og andre man har vikeplikt for.

Klar bane

Klipp hekker og busker slik at de ikke vokser ut over eiendomsgrensen. Hekker inntil strekninger av gang- sykkelveg eller fortau bør ha minst èn meter klaring fra asfaltkanten, og tre meter langs vei. Det skal også være minst tre meter klaring opp til greiner og trær over fortau og gang- og sykkelveier.

Fotgjengere (skolestartere, sparkesyklende, hundeluftere, rullestolbrukere) må ikke tvinges ut i vegbanen på grunn av vegetasjon. Hekk, busker og trær skal heller ikke skjule trafikkskilt, veinavnskilt, signalanlegg eller hindre lyset fra gatelys.

Mer om reglene kan du lese hos Statens vegvesen.

Kan bli klippet for grunneiers regning

Hvis hekker og busker ved fortau, gang- og sykkelvei og vei ikke blir klippet godt nok, kan grunneieren få en lapp i postkassen med beskjed om å gjøre jobben. Blir vegetasjonen fortsatt ikke klippet, kan kommunen gi pålegg med tidsfrist. Blir ikke fristen holdt, kan klippingen bli gjennomført for grunneiers regning.

Kommunens hekker og busker

Selv om vi gjør vårt beste for å feie for egen dør (klippe for egen hekk), hender det at kommunen selv, fylkeskommunen eller Statens vegvesen må minnes på at vegetasjonen langs veier og fortau må klippes.

Se oversikt over hvordan man melder inn feil på disse sidene.

Tusen takk for hjelpen!

 

Del denne artikkelen: