Statistikk og fakta

Se hvordan folk reiser i Buskerudbyen og hvordan vanene våre har endret seg over tid.

Miljøvennlige reiser

Innbyggere som er 13 år eller eldre blir spurt jevnlig om hvordan de reiser. Resultatene finnes i nasjonale reisevaneundersøkelser (RVU). Her sammenligner vi nyeste tall (RVU 2022) med 2019 (RVU 2019).


2022


Alle reiser

Miljøvennlige reiser


2019


Alle reiser

Miljøvennlige reiser

Reiselengde
(2018-tall)

1 av 3 reiser
i Buskerudbyen er under 3 km

Byindeksen

Kilde: SSB, befolkningsstatistikk og Statens vegvesen, byindeksen

Bussreiser

Antallet bussreiser i Buskerudbyen har økt med 14 prosent fra 2022 til 2023. Det var rundt 10 millioner påstigende i 2023. Med det er busstrafikken tilbake på omtrent samme nivå som før pandemien.

 

+14%

Togreiser

Antall av- og påstigninger med tog økte betydelig i Buskerudbyen i 2023 med 0,5 mill. Det er 10 prosent flere reisende enn året før. Totalt ca 5,9 millioner av- og påstigninger.

 

+10%

Arbeidstakere med tilgang til parkering på arbeidsplassen

81%