Vil fortsette samarbeidet i Buskerudbyen

Det er full oppslutning om videre samarbeid blant kommunene i Buskerudbyen. Drammensordfører Monica Myrvold Berg er ny leder av den politiske styringsgruppen.

– Vi er tjent med å samarbeide om å finne felles løsninger for området. Jeg er glad for at også de nye medlemmene i ATM-utvalget støtter opp om det, sier Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

Hun ledet møtet da det nye ATM-utvalget møttes for første gang etter valget fredag formiddag, og ble gjenvalgt som nestleder. Monica Myrvold Berg, påtroppende ordfører i Drammen, overtar ledervervet etter fylkesordfører Roger Ryberg.

Hovedtema i møtet var hvordan Buskerudbyen skal løse felles samferdselsutfordringer etter at Buskerudbypakke 2 er skrinlagt.

Ordførerne er enige om at en videreføring av Buskerudbysamarbeidet er viktig for å ivareta posisjonen som et av ni større byområder som mottar belønningsmidler og får forhandle med staten om byvekstavtale.

– Vi trenger begge deler for å sikre forutsigbarhet og økonomiske muskler til utvikle byområdet videre, sier Ringdal.

Får nye belønningsmidler

Bare få timer etter møteslutt kom den offisielle bekreftelsen fra samferdselsminister Jon Georg Dale om at Buskerudbyen får 160 millioner kroner i en ny belønningsavtale med staten.

Den nye avtalen betyr at dagens forsterkede busstilbud i Lier, Drammen, Øver Eiker og Kongsberg kan opprettholdes. Avtalen sikrer også midler til andre viktige samferdselstiltak som bygger opp under nullvekstmålet. I tillegg har regjeringen i forslaget til statsbudsjett lovet 20 millioner kroner ekstra til billigere bussbilletter.

– Vi er svært fornøyde med å ha en ny belønningsavtale på plass, og at dagens busstilbud dermed er sikret i alle kommunene. Nå blir det viktig å se på mulighetene for å få til en byvekstavtale med staten som sikrer oss økonomisk forutsigbarhet videre, og som vil gi ytterligere statlige midler til å utvikle byområdet, sier Gunn Cecilie Ringdal

Regjeringen har vært klare på at belønningsmidlene skal utgå som egen ordning og bli en del av byvekstavtalene.

LES OGSÅ: Penger i statsbudsjettet til Buskerudbyen

Vil se på mulighetene for byvekstavtale

Konklusjonen i møtet i ATM-utvalget er at det skal arbeides videre for å nå målene og løse utfordringene i Buskerudbyen uten Buskerudbypakke 2. Ordførerne anbefaler også at det settes i gang et arbeid med å klargjøre strategier, aktuelle tiltak, rammer og føringer for en eventuell byvekstavtale. Det fremmes en sak om forslag til videre prosess i første ATM-utvalgsmøte i 2020.

Siden 2010 har Buskerudbysamarbeidet mottatt totalt én milliard kroner i statlige belønningsmidler.

Del denne artikkelen: