Torkel Bjørnskau og Alberte Ruud oppfordrer alle som er så uheldige at de må ha legehjelp etter et uhell på sykkel eller elsparkesykkel om å bruke litt av ventetiden på legevakten på å registrere hvor og hvorfor det skjedde.

Vil kartlegge ulykker for å forebygge nye 

Hvor skjer ulykkene med sykler og elsparkesykler i Buskerudbyen? Og hvorfor? Pasientene på legevaktene inviteres til å bidra med svar. Hensikten er å forebygge nye ulykker.

– Vi vet veldig lite om hvor de fleste ulykkene med sykkel og elsparkesykkel skjer. Alle tror jo at det farligste med sykling er at man kan bli påkjørt av biler. Men ni av ti sykkelskader som krever legebehandling er eneulykker. Altså du kræsjer selv, kjører sykkelen inn i et hull, går på trynet, sier Torkel Bjørnskau, forsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI) og prosjektleder for ReCyCLIST.

For å få flere til å gå, sykle og reise kollektivt, må det være trygt å reise. Sammen med TØI og legevaktene i Drammen og Kongsberg, har Buskerudbyen satt i gang et nytt prosjekt for å kartlegge ulykker med sykkel og elsparkesykkel.

– I mange tilfeller kan det være snakk om kun enkle tiltak for å forhindre nye ulykker. For eksempel utbedre et hull i veien, fikse kantstein eller dårlig sikt, sier Alberte Ruud, daglig leder i Buskerudbyen.

Hun oppfordrer alle som er så uheldige at de må ha legehjelp etter et uhell på sykkel eller elsparkesykkel om å bruke litt av ventetiden på å registrere hvor og hvorfor det skjedde.

Enkelt å registrere

På legevaktene er det hengt opp godt synlige plakater. En QR-kode leder inn til et nyutviklet registreringsverktøy. Her kan pasientene enkelt skrive inn via mobilen hvorfor ulykken skjedde og plotte den inn i et kart. Hvis det ikke passer der og da, kan de få med et visittkort eller en brosjyre og gå inn i registreringsskjemaet senere.

De første ulykkene er allerede plottet inn i Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg.

– Sykkelulykker blir relativt sjelden registrert hos politiet nettopp fordi det ofte er bare er én involvert. Men vi vet at det er mange av dem. I Oslo er det cirka 2000 i året. Selv om det stort sett ikke er veldig alvorlige ulykker, kan det føre til sykefravær, omkostninger og plager. Derfor er det så viktig med mer konkret kunnskap, sier Torkel Bjørnskau.

Samarbeidsprosjekt

Buskerudbyen er det andre byområdet som tar det nye registreringsverktøyet i bruk. I Agder startet prosjektet opp sommeren 2022. I Buskerudbyen skal prosjektet i første omgang pågå ut året.

ReCyCLIST er finansiert av Norges Forskningsråd, Agder fylkeskommune og Buskerudbysamarbeidet.

Les mer om prosjektet her 

Vil du registrere en ulykke?

Har du vært i en ulykke med sykkel eller elsparkesykkel som du vil etterregistrere? Klikk deg inn via denne linken

Del denne artikkelen: