Målet er mindre kø - bedre miljø

Grønne reiser til nytt sykehus. Styrket busstilbud. Gang- og sykkeltiltak. Buskerudbyen er enige om hvordan belønningsmidlene fra staten best kan brukes frem til 2025. På toppen kommer en betydelig lokal satsing.

Buskerudbyen omfatter kommunene Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg.

Aktuelt

27. mai 2024

Ferske sykkelnyheter triller inn

Sykkelvåren er i full gang, og gatene er ferdig feid. Visste du at det også er noen gode nyheter langs sykkelveiene våre? Her er en liten oversikt.

22. april 2024

Barnas sykkelservice ruller igjen

Barnas sykkelservice er tilbake på veien. Elevene på Darbu skole var de første som fikk service på syklene sine – helt gratis.

15. april 2024

Fikk nei til å bruke billettmidler på bussdrift

Samferdselsministeren sier nei til å la Buskerudbyen få omprioritere midler øremerket billigere billetter til å redusere kuttene i rutetilbudet. I dagens møte var ministeren like tydelig på at Buskerudbyen må utrede et bypakke-alternativ med bompenger for å få forhandle om en byvekstavtale.

12. april 2024

Håper på rask avklaring om bussmidler

Busstilbudet, togutredningen og møtet med samferdselsministeren sto i fokus da politisk styringsgruppe møttes fredag morgen.

Før og etter

Nedre Strandgate

Mye er allerede gjort for å få bukt med kø og luftproblemer, og for å gjøre Drammen til et bedre sted å bo og jobbe i. Se her: Strandveien før – og etter.

Kommende aktiviteter

27 september

Politisk styringsgruppe

Den øverste politiske styringsgruppen i Buskerudbysamarbeidet møtes. Ordførerne, samt ledere av statsetatene, utgjør styringsgruppen, som kalles ATM-utvalget (Areal-, transport- og miljøtuvalget). Sakspapirene legges ut på buskerudbyen.no i forkant av møtet.

18 november

Politisk råd

Her møtes politikere på tvers av kommunegrenser og politiske partier, og drøfter sentrale problemstillinger før formell politisk behandling i kommunene og fylkeskommunen. Seks folkevalgte fra hver kommune og fylkestinget sitter i ATM-rådet. De rådgir ATM-utvalget, og bidrar til politisk forankring av vedtakene.

20 desember

Politisk styringsgruppe

Den øverste politiske styringsgruppen i Buskerudbysamarbeidet møtes. Ordførerne, samt ledere av statsetatene, utgjør styringsgruppen, som kalles ATM-utvalget (Areal-, transport- og miljøtuvalget). Sakspapirene legges ut på buskerudbyen.no i forkant av møtet.

Grønn Jobbvei - reisevanefordeler til lokale bedrifter

Grønn Jobbvei er en nytsatsing rettet mot til lokale bedrifter og offentlige virksomheter. Målet er gjøre det mer attraktivt for ansatte å sykle, gå eller reise kollektivt til jobb. Vil din bedrift bli med?