Målet er mindre kø - bedre miljø

Grønne reiser til nytt sykehus. Styrket busstilbud. Gang- og sykkeltiltak. Buskerudbyen er enige om hvordan belønningsmidlene fra staten best kan brukes frem til 2025. På toppen kommer en betydelig lokal satsing.

Buskerudbyen omfatter kommunene Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg.

Aktuelt

12. april 2024

Håper på rask avklaring om bussmidler

Busstilbudet, togutredningen og møtet med samferdselsministeren sto i fokus da politisk styringsgruppe møttes fredag morgen.

09. april 2024

Ønsker friere bruk av øremerkede bussmidler

Buskerudbyen sendte fredag brev til samferdselsministeren og ba om en avklaring på om midlene som er øremerket billigere billetter kan brukes på andre tiltak som bygger opp under nullvekstmålet.

08. april 2024

Ny utredning klar: Bedre togtilbud for mindre penger

Det kan være mulig å få til et bedre togtilbud til Hokksund og Kongsberg for en langt lavere sum enn tidligere anslått, viser utredningen som nå er offentliggjort. Her er resultatene kort oppsummert.

22. mars 2024

Buskerudbyen fortsatt aktuelle for byvekstavtale

I forslaget til ny NTP er Buskerudbyen lovet belønningsmidler inntil videre og mulighet for å forhandle om byvekstavtale «i løpet av perioden». E134 Dagslett-E18 og ny Holmenbru er med i planen, men oppstarten er uviss.

Før og etter

Nedre Strandgate

Mye er allerede gjort for å få bukt med kø og luftproblemer, og for å gjøre Drammen til et bedre sted å bo og jobbe i. Se her: Strandveien før – og etter.

Kommende aktiviteter

31 mai

ATM-utvalget

Den øverste politiske styringsgruppen i Buskerudbysamarbeidet møtes. Ordførerne, samt ledere av statsetatene, utgjør styringsgruppen, som kalles ATM-utvalget (Areal-, transport- og miljøtuvalget). Sakspapirene legges ut på buskerudbyen.no i forkant av møtet.

27 september

ATM-utvalget

Den øverste politiske styringsgruppen i Buskerudbysamarbeidet møtes. Ordførerne, samt ledere av statsetatene, utgjør styringsgruppen, som kalles ATM-utvalget (Areal-, transport- og miljøtuvalget). Sakspapirene legges ut på buskerudbyen.no i forkant av møtet.

18 november

ATM-rådet

Her møtes politikere på tvers av kommunegrenser og politiske partier, og drøfter sentrale problemstillinger før formell politisk behandling i kommunene og fylkeskommunen. Seks folkevalgte fra hver kommune og fylkestinget sitter i ATM-rådet. De rådgir ATM-utvalget, og bidrar til politisk forankring av vedtakene.

Grønn Jobbvei - reisevanefordeler til lokale bedrifter

Grønn Jobbvei er en nytsatsing rettet mot til lokale bedrifter og offentlige virksomheter. Målet er gjøre det mer attraktivt for ansatte å sykle, gå eller reise kollektivt til jobb. Vil din bedrift bli med?