Mindre kø – bedre miljø

En rekke små og større tiltak skal gjøre det mer attraktivt å gå, sykle og ta buss og tog. I Buskerudbyen jobber vi sammen om bedre fremkommelighet og bedre bymiljø.

Buskerudbyen omfatter kommunene Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg.

Aktuelt

04. juli 2024

Byvekstavtale og Buskerudbyen

Buskerudbyen har i flere år jobbet for å få en byvekstavtale med staten for å få mer forutsigbarhet og noe større økonomiske muskler. Her er en status for arbeidet.

28. juni 2024

Snart er alle bussene i Buskerudbyen elektriske

Den 1. juli er det oppstart på ny kontrakt om busskjøring i Drammen og Lier. Da er Brakars busstrafikk i Buskerudbyen 100 prosent elektrisk.

24. juni 2024

En tryggere vei for alle

Fredag 21. juni foretok fylkesordfører Tore Opdal Hansen den offisielle åpningen av Øvre Storgate. Gata har vært gjennom en oppgradering, der det særlig har vært viktig å legge til rette for gående og syklende.

27. mai 2024

Ferske sykkelnyheter triller inn

Sykkelvåren er i full gang, og gatene er ferdig feid. Visste du at det også er noen gode nyheter langs sykkelveiene våre? Her er en liten oversikt.

Kommende aktiviteter

27 september

Politisk styringsgruppe

Den øverste politiske styringsgruppen i Buskerudbysamarbeidet møtes. Ordførerne, samt ledere av statsetatene, utgjør styringsgruppen, som kalles ATM-utvalget (Areal-, transport- og miljøtuvalget). Sakspapirene legges ut på buskerudbyen.no i forkant av møtet.

18 november

Politisk råd

Her møtes politikere på tvers av kommunegrenser og politiske partier, og drøfter sentrale problemstillinger før formell politisk behandling i kommunene og fylkeskommunen. Seks folkevalgte fra hver kommune og fylkestinget sitter i ATM-rådet. De rådgir ATM-utvalget, og bidrar til politisk forankring av vedtakene.

20 desember

Politisk styringsgruppe

Den øverste politiske styringsgruppen i Buskerudbysamarbeidet møtes. Ordførerne, samt ledere av statsetatene, utgjør styringsgruppen, som kalles ATM-utvalget (Areal-, transport- og miljøtuvalget). Sakspapirene legges ut på buskerudbyen.no i forkant av møtet.

Før og etter

Nedre Strandgate

Mye er allerede gjort for å få bukt med kø og luftproblemer, og for å gjøre Drammen til et bedre sted å bo og jobbe i. Se her: Strandveien før – og etter.