2 juni

Her møtes politikere på tvers av kommunegrenser og politiske partier, og drøfter sentrale problemstillinger før formell politisk behandling i kommunene og fylkeskommunen. Seks folkevalgte fra hver kommune og fylkestinget sitter i ATM-rådet. De rådgir ATM-utvalget, og bidrar til politisk forankring av vedtakene. Hovedtema på møtet vil være arbeid med grunnlag for byvekstavtale mellom Buskerudbysamarbeidet og staten. Nærmere program og underlag for møtet sendes ut i uke 21.