2 mai

Det oppsatte ATM-rådet 2. mai avlyses. Årsaken er at det er kort tid siden det lokale forhandlingsgrunnlaget ble behandlet og vedtatt i kommunestyrene og Viken, og det foreløpig ikke er ytterligere oppdateringer/utvikling i prosessen.

I ATM-rådet møtes politikere på tvers av kommunegrenser og politiske partier, og drøfter sentrale problemstillinger før formell politisk behandling i kommunene og fylkeskommunen. Seks folkevalgte fra hver kommune og fylkestinget sitter i ATM-rådet. De rådgir ATM-utvalget, og bidrar til politisk forankring av vedtakene.