17 april

Den øverste politiske styringsgruppen i Buskerudbysamarbeidet møtes. Ordførerne, samt ledere av statsetatene, utgjør styringsgruppen, som kalles ATM-utvalget (Areal-, transport- og miljøtuvalget). Sakspapirene legges ut på buskerudbyen.no i forkant av møtet. Tema for møtet, som kommer i tillegg til den oppsatte møteplanen, er Buskerudbyens felles innspill til NTP-prosessen.

Møtet er digitalt, og vil bli streamet på buskerudbyen.no