Foto: Drammen kommune

Buskerudbyen fortsatt aktuelle for byvekstavtale

I forslaget til ny NTP er Buskerudbyen lovet belønningsmidler inntil videre og mulighet for å forhandle om byvekstavtale «i løpet av perioden». E134 Dagslett-E18 og ny Holmenbru er med i planen, men oppstarten er uviss.

Fredag formiddag la regjeringen frem forslag til ny Nasjonal transportplan 2025-2036. Regjeringen planlegger å bruke mer enn 1300 milliarder kroner på samferdselsprosjekter de neste årene.

2,5 milliarder statlige kroner til bygging av E134 Dagslett-E18 og 1,3 milliarder til ny Rv. 291 Holmenbru står på listen. For E134s del er det lagt opp til 3,5 milliarder kroner i bompengeinntekter i tillegg. Men ingen av prosjektene er prioritert i første seksårs-periode. Skuffende, synes Kjell Arne Hermansen, leder av politisk styringsgruppe i Buskerudbyen og ordfører i Drammen.

– Det er veldig bra at både E134 og Holmenbrua er inne i NTP, men jeg kjøper ikke kake før spaden er i jorden. Vi må nå legge press på Statens vegvesen for å starte byggingen tidligere, sier Hermansen.

Samme holdning har Hermansen til utsagnet om oppstart av byvekstforhandlinger. I forslaget til ny NTP står det at det vil være aktuelt å invitere Buskerudbyen til forhandlinger utover i planperioden, men at det så langt ikke er tatt stilling til når det kan være aktuelt å starte opp. Det er i samsvar med tidligere beskjeder fra staten til Buskerudbyen. På pressekonferansen gjentok samferdselsministeren at det ikke er et absolutt krav om bompenger for å få byvekstavtale, men at det ikke vil være mulig å nå nullvekstmålet uten bilrestriktive tiltak.

Buskerudbyen har i dag belønningsavtale med staten, og inntil videre legger regjeringen opp til å videreføre denne.

– Vi er glade for å være blant de ni byområdene som har eller kan få byvekstavtale. Men jeg kan ikke se at staten er noe mer konkret nå om tidspunkt for oppstart enn tidligere, dessverre. Vi kunne selvsagt ønske oss at staten var tydeligere på når forhandlingene kan komme i gang, sier Kjell Arne Hermansen.

Ingen løfter om flere tog til Kongsberg

Regjeringen kommer ikke med noen løfter om bedre togtilbud til Kongsberg i NTP-forslaget: «Det er ikke kapasitet til å bedre togtilbudet på strekningen Lier-Drammen-Kongsberg, noe som også begrenser godstogtilbudet vest for Drammen».

Men det åpnes for en mulig forlengelse av 10-minutters-systemet fra Asker til Drammen.

– Flere tog til Drammen stasjon er bra, men vi må være sikre på at de også stopper på Brakerøya. Fire stopp i timen på Brakerøya stasjon og to tog i timen til Kongsberg står øverst på agendaen når det gjelder tog i Buskerudbyen. Vi kommer til å stå på for et bedre togtilbud til det er på plass, sier Hermansen.

En utredning som WSP har utført for Buskerudbyen viser at det kan være mulig å få til et langt bedre togtilbud til Hokksund og Kongsberg til en mye lavere pris enn det et dobbeltspor vil koste. Utredningen er et så godt utgangspunkt at ordførerne mener det må settes av midler til å utvikle togtilbudet Drammen – Kongsberg.

Les mer: Felles ordførerutspill om bedre togtilbud

Møter samferdselsministeren etter påske

Både byvekstavtale, tog og kanskje bru og vei blir tema når Hermansen og flere av de andre ordførerne i Buskerudbyen har møte med samferdselsministeren 15. april. I møtet ønsker de å klargjøre premissene for hva som må til for at forhandlinger om byvekstavtale skal komme i gang, og hva Buskerudbyen kan gjøre for å legge forholdene best til rette.

Dagen etter at Hermansen møtte ministeren i en annen anledning og nevnte ønsket om å snakke om tog og byvekstavtale, kom invitasjonen i innboksen. Ordføreren setter pris på ministerens raske svar.

– Vi ser frem til en konstruktiv dialog med ministeren om felles mål og veien videre mot en byvekstavtale for Buskerudbyen, sier Hermansen.

Les mer: Innspill til NTP fra lokale parter i Buskerudbyen

Del denne artikkelen: