Invitasjon til å komme med innspill

Buskerudbypakke 2 skal settes sammen på nytt. I ukene og månedene fremover får du mange muligheter til å komme med innspill.

VEDTATT: Politikerne i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker vil ha innbyggerne med på laget når Buskerudbypakke 2 skal justeres. Illustrasjon: Atle Lillehovde

I Buskerudby-området blir vi rundt 50.000 flere innbyggere de neste 25 årene. Det gir muligheter for vekst og utvikling. Det vil også føre til mer kø og dårligere luft uten en omfattende samferdselspakke.

Nå er det klart at noe av innholdet i den planlagte Buskerudpakke 2 må endres. Politikerne ønsker å involvere innbyggerne i arbeidet. Et utredningsprogram hvor alle i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker inviteres med i prosessen ble endelig vedtatt i Buskerudby-samarbeidet 23. juni 2017. Last ned PDF av utredningsdokumentet.

Det er lagt opp til en rekke møteplasser og ulike fora hvor det er mulighet for å stille spørsmål eller komme med innspill. Alle innspill vil bli vurdert, og danne grunnlag for utarbeidelse av alternative bypakker. De alternative forslagene vil så bli lagt ut til høring før politisk behandling.
Frist for innsendelse av innspill er 30. september 2017.

Les også: NTP innfridde ikke lokalt

Del denne artikkelen: