Ny leder på plass i Buskerudbyen

Gert Myhren er ny daglig leder i Buskerudbyen. Han kjenner samarbeidet godt allerede.

– Det blir spennende å jobbe med Buskerudbysamarbeidet også fra denne siden, sier Gert Myhren.

Han overtar jobben som leder av sekretariatet etter Alberte Ruud, som blir daglig leder for Oslopakke 3. Sekretariatet står for den daglige, administrative ledelsen av Buskerudbysamarbeidet, og har tre andre fast ansatte.

– Alberte har gjort en veldig god jobb hos oss. Når hun nå velger å gå videre til et annet byområde, er det hyggelig å få tilliten til å gå inn og fungere i stillingen, sier Myhren.

Han har vært ansatt i Drammen kommune siden 2017, og har vært involvert i mye av arbeidet i Buskerudbyen de siste årene. Fordi byvekstavtale lar vente på seg, ønsker administrativ styringsgruppe å vente med å lyse ut stillingen som daglig leder. Myhren er derfor utlånt fra Drammen kommune, foreløpig i en 50 prosent stilling i seks måneder. Han begynner i jobben som sekretariatsleder 1. februar.

Lang fartstid

Myhren har bodd i Drammen siden 1999, da han begynte hos Statens vegvesen. Gjennom 18 år i Vegvesenet hadde han mange ulike oppgaver, men drev særlig med planlegging av større veiprosjekter. Han jobbet blant annet mye med Vegpakke Drammen, ledet arbeidet med kommunedelplan for Hovedvegsystemet i Ytre Lier, og var prosjektleder for planleggingen av det som den gangen var rv. 35 Hokksund – Åmot. De siste årene i Vegvesenet var han prosjektleder for planleggingen av E16 mellom Skaret og Hønefoss, og en del av fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16.

I 2017 begynte han i ny jobb på daværende Byplan i Drammen kommune, og etter omorganiseringen ved kommunesammenslåingen i 2020 har han vært ansatt i kommunens virksomhet for samferdsel, vei og park.

Nytt handlingsprogram vedtatt

Buskerudbyen har fått totalt 441 millioner 2023-kroner i statlige belønningsmidler for perioden 2022-2025. De skal brukes på å gjøre det mer attraktivt å gå, sykle og kjøre kollektivt. Før jul vedtok den nye politiske ledelsen hvordan pengene skal fordeles på ulike tiltak i Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg de neste årene.

Tilrettelegging for den nye busslinjen fra Mjøndalen/Krokstadelva gjennom sentrum til det nye sykehuset på Brakerøya blir et av flere viktige satsingsområder for Buskerudbyen de neste årene.

Les også: Ny politisk ledelse i Buskerudbyen i gang

I tillegg er det knyttet forventninger til en stor togutredning som nå er helt i sluttfasen. Buskerudbyen ønsker å se nærmere på om det er mulig å få flere avganger til Hokksund og Kongsberg ved å gjennomføre mindre kostbare tiltak enn å bygge dobbeltspor.

Les også: Utreder tiltak for flere tog Oslo-Kongsberg

 

Del denne artikkelen: