Organisasjon

Her er en oversikt over hvordan Buskerudbysamarbeidet er organisert, og hvem som har ansvaret for hva: