Ordførerne i Buskerudbyen i møte med statsråd Jon-Ivar Nygård mandag. Foto: Buskerudbyen

Fikk nei til å bruke billettmidler på bussdrift

Samferdselsministeren sier nei til å la Buskerudbyen få omprioritere midler øremerket billigere billetter til å redusere kuttene i rutetilbudet. I dagens møte var ministeren like tydelig på at Buskerudbyen må utrede et bypakke-alternativ med bompenger for å få forhandle om en byvekstavtale.

– Vi har jobbet i felleskap lokalt for å få til en løsning for å redde deler av busskuttene som fylkeskommunen har vedtatt, og er skuffet over at vi ikke kom i mål med det i dag. Nå vil vi gå i videre dialog med fylkeskommunen rundt kuttet i busstilbudet, sier Kjell Arne Hermansen, leder av politisk styringsgruppe i Buskerudbyen og ordfører i Drammen.

– Fra fylkets side hadde vi selvsagt også håpet på et annet utfall, men vi forholder oss til det klare svaret vi fikk, sier Tore Opdal Hansen, fylkesordfører i Buskerud.

Kan få ja ved reforhandlinger

Sammen med Lier-ordfører Kjetil Kivle og Kongsberg-ordfører Line Spiten, møtte de samferdselsminister Jon-Ivar Nygård mandag formiddag. Byvekstavtale, bedre togtilbud, ny Holmenbru og E134 Dagslett – E18, Viker sto også på dagsorden, men bussmidlene var dagens hastesak.

Bakgrunnen er den økonomiske situasjonen i fylkeskommunen. Fylket vedtok forrige uke kutt i busstilbudet på 45 millioner kroner, og størsteparten tas i Buskerudby-området. I 2024 mottar Buskerudbyen 23,2 millioner kroner i øremerkede midler fra staten til lavere billettpriser, og ordførerne ønsket å omdisponere midler til drift dersom ministeren sa ja.

Samferdselsministeren viste til forslaget til ny Nasjonal transportplan, og åpner for at det kan bli aktuelt å si ja til en friere bruk av de statlige tilskuddene i forbindelse med reforhandling av belønningsavtalen eller forhandlinger om byvekstavtale. I nåværende avtale, som varer til og med 2025, var imidlertid ministeren klar på at det ikke er rom for å endre på bruken av midlene.

Les også: Håper på rask avklaring om bussmidler

Vil at Buskerudbyen skal utrede bompengepakke

Jon-Ivar Nygård var like klar i sitt svar når det gjelder Buskerudbyen og byvekstavtale: Per nå ligger det an til forhandlinger om byvekstavtale først i 2030, men for å komme til forhandlingsbordet, må Buskerudbyen også utrede minst ett bypakke-alternativ med bompenger. Nygård viste til sitt ferske og likelydende svar i Stortinget til FrPs Morten Stordalen.

– Jeg merker meg statsrådens svar, sier Kjell Arne Hermansen.  Han synes dagens møte tross alt var konstruktivt.

– Forrige formelle dialog mellom Buskerudbyen og departementet var i 2022. Det var på høy tid å ta opp tråden igjen, og det er greit å få noen tydelige avklaringer og ikke bare måtte forholde seg til ulike tolkninger fra andre parter, sier Hermansen.

Positiv respons på togutredning

Behovet for ny Holmebru og E134 Dagslett – E18 Viker var også på ordførernes dagsorden, men de fikk ingen løfter utover det som allerede står i forslaget til ny Nasjonal transportplan. Ingen av prosjektene er prioritert i første seksårsperiode.

– Det var et konstruktivt møte hvor vi fikk lagt frem hvor viktig det er at E134 Dagslett-E18 kommer i gang med byggestart i 2028/29, slik nåværende Nasjonal transportplan legger opp til. Jeg opplever at statsråden har forståelse for situasjonen, men forslaget til ny Nasjonal transportplan inneholder dessverre ikke den fremdriften som er nødvendig. Dette er svært krevende både for lokalbefolkningen i Lier og Asker og for hele regionen. Det er rett og slett vanskelig å akseptere at det planlegges med en gjenværende flaskehals på E134 i lang tid fremover. Vi skal stå på videre mot Stortinget som nå skal behandle saken, sier Kjetil Kivle.

Les også: Buskerudbyen fortsatt aktuelle for byvekstavtale

Ordførerne fikk mer positiv respons på hvor viktig det er med fire togstopp i timen på Brakerøya.

– Statsråden uttrykte stor forståelse for behovet. Vi tar dette som en klar føring for å jobbe tett videre med Jernbanedirektoratet for å finne en løsning, sier Kivle.

Statsråden forstår også behovet for flere avganger til Kongsberg, og lovet å gå gjennom den ferske togutredningen fra Buskerudbyen.

– Vi møtte en lyttende og interessert statsråd, som absolutt var villig til å se nærmere på vårt forslag som både er rimeligere og raskere å realisere, sier Line Spiten.

– Nå skal vi følge opp og gjøre det vi kan for å holde trykket oppe på denne viktige saken for hele regionen og Kongsberg, legger Spiten til.

Les også: Ny utredning klar: Bedre togtilbud for mindre penger

Del denne artikkelen: